Mobiele menu

VIMP in de Huisartspraktijk: Zin in Opleiden

In het actieonderzoek SamenZin ontwikkelden we een 2-daagse nascholingscursus voor praktijkondersteuners in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Uit evaluatie blijkt dat de 2-daagse cursus te omvangrijk is en dat deze beroepsgroep de voorkeur geeft aan het krijgen van scholing op de eigen werklocatie/in de regio samen met collega's.

Doel

We willen POH-GGZ en huisartsen in diverse regio’s en docenten binnen de POH-GGZ opleidingen toerusten door ontwikkelde kennis en nascholing. Dit draagt ook bij aan de zichtbaarheid van de GV-Thuis – die de nascholingen geven - en samenwerking met de POH-GGZ/huisartsenzorg.

Aanpak/werkwijze

In dit project gaan we de nascholingscursus (of onderdelen daarvan) voor POH-GGZ in 3 andere regio’s verder brengen. We implementeren onderdelen van de cursus in de opleidingen voor POH-GGZ. En verspreiden de kennis van de andere 2 producten (training levenkunst en toolbox). We betrekken hierbij andere Centra voor Levensvragen die willen meewerken om de samenwerking met POH-GGZ/huisartszorg en de POH-GGZ-opleidingen te versterken in de eigen regio. We onderzoeken wat hiervoor nodig is en stimuleren dat zingeving een onderdeel wordt in de POH-GGZ-opleidingen.

Samenwerkingspartners

In het project werkt de Universiteit voor Humanistiek samen met Centra voor Levensvragen, de VGVZ, de Landelijke Vereniging POH-GGZ, het brancheproject Huisartszorg van de Kenniswerkplaats en de PSYHAG.

Verwachte resultaten

De volgende resultaten leveren we op:

  • een stappenplan/handleiding voor Centra voor Levensvragen voor het in kaart brengen van regionale netwerken/zorggroepen op terrein van GGz/huisartsenzorg
  • uitvoering van een regionaal nascholingsaanbod
  • uitvoering van onderwijsonderdelen in opleidingen, of gepland voor het komende opleidingsjaar
  • evaluatiegegevens uit de scholingen
  • kennis over affiniteit met zingeving, ondersteuningsbehoeften vanuit opleidingen POH-GGZ en vanuit regionale netwerken, gezondheidscentra en zorggroepen op het terrein van ggz/huisartsenzorg
  • kennis over structuren, mechanismen en condities die een rol spelen in aandacht voor zingeving in enerzijds de POH-GGZ opleidingen en anderzijds de huisartsenzorg in de regio’s en ook de samenwerking met Centra voor Levensvragen

Vervolg

Dit is een vervolgproject van SamenZin.

Kenmerken

Projectnummer:
10050042320003
Looptijd: 71%
Looptijd: 71 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G. C. Jacobs
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit voor Humanistiek
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.