Mobiele menu

VIMP Landelijke Farmacotherapie Eindtoets Medicatieveiligheid;‘voorkomen is beter dan genezen’

Dit betreft een Verspreidings- en implementatie Impuls aanvraag als gevolg op het ZonMw-project Landelijke Farmacotherapie Eindtoets Medicatieveiligheid; 'Voorkomen is beter dan genezen’.

Dit project heeft laten zien dat een Eindtoets gericht op kennis om veilig en effectief te kunnen voorschrijven succesvol kan worden geïmplementeerd in de huidige toetssystemen en dat het zorgt voor betere kennis en mogelijk ook voor betere vaardigheden bij toekomstige voorschrijvers.

Tijdens de VIMP zal de focus liggen op de verspreiding/implementatie maar ook op een kwaliteitsimpuls. Voor de verspreiding/implementatie zal worden onderzocht hoe de Eindtoets ook in de toekomst duurzaam ingezet kan worden in curricula waarin programmatisch toetsen een grote rol gaat krijgen.
Daarnaast zal worden georiënteerd naar de mogelijkheid om de Eindtoets te implementeren bij verschillende HBO-opleidingen.
Als kwaliteitsimpuls zullen de leerdoelen geactualiseerd en waar mogelijk aangevuld worden. Op basis hiervan kan de database van vragen worden uitgebreid en zal er gekeken worden naar de opties om meer de vaardigheden van de studenten te toetsen.

Kenmerken

Projectnummer:
836000950041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Tichelaar
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum