Mobiele menu

VIMP Taming Uncertainty

Samenvatting na afronding

We gebruiken wetenschappelijk onderzoek om betere besluiten te nemen over onze gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek vertelt ons echter vaak dat we veel niet zeker weten. Deze onzekerheid vormt een risico, omdat we daardoor de kans lopen niet de optimale besluiten te nemen. Maar risico’s goed kwantificeren, uitleggen en managen is moeilijk, en daarom gebeurt het vaak niet goed. In dit project is eerst in kaart gebracht waarom dat zo moeilijk is.

Vervolgens zijn hulpmiddelen ontwikkeld om onzekerheden en risico’s goed in kaart te brengen en uit te leggen aan besluitvormers. Deze hulpmiddelen hebben de volgende benamingen gekregen:

  • TRUST: om onzekerheden systematisch te identificeren en evalueren
  • ART: om alle kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheid en risico-informatie overzichtelijk weer te geven
  • ARCH: om het risico te beoordelen en te koppelen aan een beleidsinstrument om het te managen

Met deze hulpmiddelen zijn besluitvormers beter in staat om weloverwogen met risico’s om te gaan.


Samenvatting bij start

Onzekerheid rond de waarde van de veelal zeer kostbare nieuwe geneesmiddelen is een belangrijk maatschappelijk probleem. De maatschappij richt zich, traditiegetrouw, voor zekerheid naar de wetenschap. Wetenschappers zoeken naar methoden om uitkomsten te presenteren met de impact die onzekerheden daarop hebben. Beleidsmakers zoeken naar instrumenten om onzekerheid te managen, zodat de risico’s voor individuele patiënten en de maatschappij aanvaardbaar zijn.

Het eerdere onderzoek heeft laten zien dat een beperkte blik op onzekerheid (voornamelijk statistische onzekerheid) leidt tot een suboptimale evaluatie die de impact van andere onzekerheden
buiten beschouwing laat. Vervolgens leidt dit tot een suboptimale keuze voor een beleidsproces.

Het doel van dit project is een raamwerk te ontwikkelen, verspreiden en implementeren waarin verschillende typen onzekerheid zijn gekoppeld aan onderzoeksbenaderingen om die onzekerheden te identificeren en integreren in de evaluatie, en beleidsinstrumenten om deze onzekerheden te managen. Dit raamwerk faciliteert een evidence based beleid dat de duurzaamheid van de zorg waarborgt.

Dit project is een vervolg op: Taming uncertainty: Handling uncertainty in deciding upon new pharmaceuticals (152002052)

Producten

Titel: Barriers and Solutions for Using Value of Information Analysis to Improve Reimbursement Decisions: The Case of Tomosynthesis for Breast Cancer Screening
Auteur: Joore M, Grimm S, van Ravesteyn N, Pouwels X, Fenwick E
Titel: Handling uncertainty in health policy decision making
Auteur: Joore M
Titel: From A Lack Of Evidence To Action: How To Assess And Manage Uncertainty In HTA
Auteur: Joore M, Grimm S, Pouwels X, Walker S
Titel: Workshop Handling Uncertainty in Health Policy Decision Making
Auteur: Grimm S, Grutters J, Joore M, Pouwels X, Ramaekers B, Wijnen B
Titel: Enabling more robust and transparent policy recommendations: a new framework for assessing quantified and non-quantified uncertainties in cost effectiveness models
Auteur: Grimm S
Titel: Literature and guidance for uncertainty assessment and Value of Information analysis
Auteur: Grimm S, Ramaekers B, Pouwels X, Grutters J, Joore M
Titel: Risk assessment and communication in health technology assessment: two new tools
Auteur: Grimm SE, Pouwels, X, Ramaekers BLT, Wijnen B, Otten T, Grutters J, Joore, MA
Magazine: PharmacoEconomics)
Titel: Implementation barriers to Value of Information analysis in health technology decision-making: results from a process evaluation and proposed actions
Auteur: Grimm SE, Pouwels, X, Ramaekers BLT, v Ravesteyn N, Sankatsing V, Grutters J, Joore, MA
Magazine: Value in Health
Titel: From commitment to monitoring: key elements for comprehensive risk assessment in the health technology decision making process
Auteur: Janneke Grutters, Sabine Grimm, Bram Ramaekers, Xavier Pouwels, Ben Wijnen, Manuela Joore
Magazine: Health Policy
Titel: Development and Validation of the TRansparent Uncertainty ASsessmenT (TRUST) Tool for Assessing Uncertainties in Health Economic Decision Models
Auteur: Grimm, Sabine E., Pouwels, Xavier, Ramaekers, Bram L. T., Wijnen, Ben, Knies, Saskia, Grutters, Janneke, Joore, Manuela A.
Magazine: PharmacoEconomics)

Verslagen


Eindverslag

We gebruiken wetenschappelijk onderzoek om betere besluiten te nemen over onze gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek vertelt ons echter vaak dat we veel niet zeker weten. Deze onzekerheid vormt een risico, omdat we daardoor de kans lopen niet de optimale besluiten te nemen. Maar risico’s goed kwantificeren, uitleggen en managen is moeilijk, en daarom gebeurt het vaak niet goed. In dit project brachten we eerst in kaart waarom dat zo moeilijk is. Vervolgens ontwikkelden we hulpmiddelen om onzekerheden en risico’s goed in kaart te brengen en uit te leggen aan besluitvormers. Deze hulpmiddelen noemden we TRUST (om onzekerheden systematisch te identificeren en evalueren), ART (om alle kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheid en risico-informatie overzichtelijk weer te geven) en ARCH (om het risico te beoordelen en te koppelen aan een beleidsinstrument om het te managen). Met deze hulpmiddelen zijn besluitvormers beter in staat zijn om weloverwogen met risico’s om te gaan.

Kenmerken

Projectnummer:
1520020521
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.A. Joore
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+