Mobiele menu

VIMP voor HANDSOME – Handhygiëne in Verpleeghuizen

Projectomschrijving

De  HANDSOME tools zijn in 2018 en 2019 veelvuldig gebruikt in de verpleeghuizen. Minstens 56 verpleeghuizen hebben naar aanleiding van de Train de Trainers onderdelen van de interventie uitgevoerd. Verpleeghuismedewerkers van andere organisaties hebben ook de tools gedownload bij https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handhygiene-verbeteren-verpleeghuis. Dit kan naar aanleiding zijn geweest van een workshop, presentatie, PR voor de online tools of dat ze de tools toevallig hebben gevonden op internet. De PowerPoint-presentatie die bij de eerste les hoort is 567 keer gedownload binnen een periode van 6 maanden. Binnen dezelfde periode is de e-learning bijna 14.000 keer gestart en er zijn ruim 3.000 certificaten uitgereikt (deze kan men downloaden als men de e-learning heeft gehaald). Bij het behalen van de e-learning kunnen mensen ook V&VN-punten aanvragen.

Nadat verpleeghuizen zelf de interventie hebben uitgevoerd, hebben we gemeten hoe vaak de verpleegkundigen en verzorgenden zich aan de handhygiëneregels hielden. We zagen dat de handhygiëne van deze zorgmedewerkers evenveel verbeterde als die van verpleeghuishuismedewerkers die de interventie kregen van een HANDSOME onderzoeker. Dit geeft aan dat de tools breed ingezet kunnen worden.

Om de tools te verankeren in het onderwijs, maken we nu deel uit de werkgroep ‘Onderwijs’ bij het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Het ABR Zorgnetwerk is een lesprogramma aan het ontwikkelen over antibioticaresistentie voor MBO- en HBO-zorgopleidingen; handhygiëne vormt hier een substantieel onderdeel van.

Verslagen


Eindverslag

Goede handhygiëne wordt gezien als een (kosten)effectieve manier om zorggerelateerde infecties te voorkomen. Er was weinig bekend over handhygiëne in verpleeghuizen en welke interventies effectief zijn in deze omgeving. Dit leidde in 2016 tot HANDSOME: een multimodale interventie om handhygiëne van zorgmedewerkers in verpleeghuizen te verbeteren. Evaluatie liet zien dat door HANDSOME de handhygiëne sterk verbeterde, van ongeveer 1 op de 8 momenten naar 1 op de 3 momenten.

Via deze verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) is de HANDSOME-interventie verder uitgerold over verpleeghuizen in heel Nederland. In 12 train-de-trainer sessies door heel Nederland is aan ruim 200 zorgmedewerkers geleerd hoe ze HANDSOME in hun eigen verpleeghuis konden uitvoeren. Via Zorg voor Beter zijn de HANDSOME-tools beschikbaar gesteld; tools zijn in totaal meer dan 1700 gedownload binnen een periode van 6 maanden. Meer dan 3000 mensen hebben de gratis e-learning met succes afgerond op www.freelearning.nl. Handhygiënelessen worden een integraal onderdeel van lessen over antibioticaresistentie voor MBO- en HBO-zorgopleidingen.

Samenvatting van de aanvraag

Goede handhygiëne wordt gezien als een (kosten)effectieve manier om zorggerelateerde infecties te voorkomen. Voordat het HANDSOME project begon, was er dringend behoefte aan informatie over de naleving van handhygiënecompliance in verpleeghuizen en welke interventies en implementatiemethodes effectief zijn in die omgeving. Dit leidde in 2016 tot HANDSOME: een multimodale interventie om handhygiëne van zorgmedewerkers in verpleeghuizen te verbeteren. Er is ondertussen al veel belangstelling voor de HANDSOME tools, vooral vanuit de verpleeghuizen, maar ook bij het onderwijs. Deze belangstelling komt mede omdat wij als onderdeel van HANDSOME een vertaling van de 5 momenten van de WHO voor handhygiëne (de gouden standaard) hebben gemaakt voor de werkvloer, maar ook omdat de handhygiënecompliance steeg bij de huizen die de interventie hebben uitgevoerd van ongeveer 1 op de 8 momenten naar 1 op de 3 momenten. Het doel van deze VIMP is het verder implementeren van de HANDSOME interventie in verpleeghuizen in heel Nederland. Specifiek is het de bedoeling dat HANDSOME zelfstandig wordt uitgevoerd in verpleeghuizen en dat handhygiëne correct wordt onderwezen bij zorgopleidingen op MBO- en HBO-niveau.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5220020101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.H. Richardus
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC