Mobiele menu

VIMP ZINGENDA: agenderen van en samenwerken in zingevingszorg

In het actieonderzoek ZINSITIEF: sensitief voor zingeving en sociaal werk hebben we onderzocht hoe thuiswonende ouderen met zingevingsvragen kunnen worden ondersteund. Hiervoor hebben we gewerkt met geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen kunnen werken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen. Uit dit actieonderzoek zijn 2 producten voortgekomen: de ZINGENDA en de folder ‘Samenwerken in zingeving; elementen voor een infrastructuur voor GV-thuis in samenwerking met professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. De ZINGENDA is een hulpmiddel waarmee binnen welzijnswerk aandacht voor zingeving op de agenda kan komen en blijven. De folder gaat over het opzetten van een infrastructuur voor geestelijke verzorging in de thuissituatie

Doel

We willen onderzoeken óf en hóe de ZINGENDA kan helpen om meer aandacht voor en ondersteuning bij zingevingsvragen te realiseren. Dit doen we door te onderzoeken hoe de ZINGENDA in de praktijk gebruikt en geïmplementeerd kan worden. Ook onderzoeken we of het volgen van de stappen van de ZINGENDA daadwerkelijk helpend is.

Werkwijze

We onderzoeken óf en hóe de ZINGENDA en folder helpen om meer aandacht voor en ondersteuning bij zingevingsvragen te realiseren. En of de ZINGENDA en folder in de praktijk gebruikt en geïmplementeerd kan worden. We nodigen hiervoor welzijnswerkers, geestelijke verzorgers en hun managers/directeuren uit om de ZINGENDA en folder in de praktijk te testen. Een project team van welzijnswerkers, geestelijk verzorgers en actieonderzoekers begeleidt en/of volgt deze deelnemers 6 maanden, en verzamelt informatie over hoe het implementeren gaat. Deelnemers delen ook onderling hun ervaringen.

Samenwerkingspartners

In dit project werken we samen met de centra voor levensvragen in de regio’s ‘Groningen en Drenthe-Steenwijkerland’, ‘Overijssel en Flevoland’ en ‘Gelderland’. Daarnaast werken we samen met beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers (VGVZ) , Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL) en Netwerk(en) Casemanagement Dementie/Dementie Netwerk Nederland.

Verwachte resultaten

We verzamelen kennis over hoe de ZINGENDA en folder gebruikt kunnen worden, en wat het gebruik van de ZINGENDA en folder opleveren. Als implementatie succesvol lijkt, dan kijken we welke organisatie de eigenaar en beheerder van de 2 producten wordt, en ook gaat zorgen voor verdere verspreiding.

 Vervolg

Dit is een vervolgproject van het actieonderzoek ZINSITIEF: sensitief voor zingeving en sociaal werk.

Kenmerken

Projectnummer:
10050042320004
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.C. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Windesheim
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.