Mobiele menu

ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk

Vroegtijdige signalering van zingevingsvragen en professionele ondersteuning helpt om gezondheidsproblemen te voorkomen die ontstaan door gebrek aan zingeving, en draagt bij aan een beter en zinvoller leven. Thuiswonende ouderen hebben zingevingsvragen die in het sociaal domein onvoldoende herkend worden en onvoldoende in samenwerking met ouderen zelf en met andere professionals zoals geestelijk verzorgers worden ondersteund. Projectleiders geestelijke verzorging zoeken naar een passende infrastructuur voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, waarbij inzicht in de signaal- en eerste opvangfunctie van wijkprofessionals in het sociaal domein helpend is. 

Doel

Het sociaal domein heeft een taak om zingevingsvragen te herkennen en te ondersteunen en dat vraagt om versteviging van competenties van sociaal werkers en om interdisciplinaire samenwerking. Met dit actieonderzoek wilden de betrokken projectleiders, geestelijk verzorgers, sociaalwerkorganisaties, ouderen en onderzoekers antwoord geven op de vraag: Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen werken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?

Aanpak/werkwijze

Binnen het actieonderzoek vormden ouderen, sociaal werkers, vrijwilligers, geestelijk verzorgers, studenten en onderzoekers op 4 plaatsen in Nederland een Living Lab. Hierbinnen werkten zij samen aan het realiseren van het doel. De werkgroepen werden gevormd in Nijmegen, Zwolle, Dalfsen en Meppel. Zij kwamen regelmatig bijeen voor kennisdeling, het stellen van doelen, en het formuleren van actieplannen. Naast de bijeenkomsten verzamelden zij informatie bij hun achterban over behoeften, knelpunten en verbeter- en samenwerkingsmogelijkheden, en testten zij nieuwe werkwijzen.

Resultaten

ZINSITIEF heeft inzichten opgeleverd over:

  • het versterken van competenties van sociaal werkers en vrijwilligers in het herkennen van en ondersteunen bij zingevingsvragen onder thuiswonende ouderen
  • het samenwerken van geestelijk verzorgers en sociaal werkers en vrijwilligers in het herkennen van en ondersteunen bij zingevingsvragen onder thuiswonende ouderen
  • het ondersteuningsaanbod vanuit sociaalwerkorganisaties voor een goed en zinvol leven onder thuiswonende ouderen

De inzichten zijn in een rapportage beschreven en vertaald naar een ZINGENDA en een folder ‘Samenwerken in zingeving; elementen voor een infrastructuur voor GV-thuis in samenwerking met professionals en vrijwilligers in het sociale domein’.

Vervolg

Het project ZINGENDA: agenderen van en samenwerken in zingevingszorg is een vervolg op dit project.

‘Professionals en vrijwilligers in het sociaal domein krijgen steeds vaker te maken met zingevingsvragen van thuiswonende ouderen. ’Franka Bakker en Marieke Sportel vertellen over hun actieonderzoek.

> Lees het interview

Afbeelding
Portret Franka Bakker en Marieke Sportel
Afbeelding
Sociaal werker praat met man en vrouw thuis

Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein optimaal samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingevingsvragen? 

> Bekijk de masterclass en de presentaties

Producten

Titel: ZINSITIEF; Sensitief voor zingeving in sociaal werk: eindrapport
Auteur: Franka Bakker Theo van Leeuwen
Link: http://www.hbo-kennisbank.nl
Titel: ZINSITIEF; Sensitief voor zingeving in sociaal werk: eindrapport
Link: http://www.hbo-kennisbank.nl
Titel: ZINGENDA 2022
Auteur: Hogeschool Windesheim
Link: http://www.kenniswerkplaatszingeving.nl/cddata/0139/files/ZINGENDA_2022.pdf
Titel: Folder Samenwerken in zingeving
Auteur: Hogeschool Windesheim
Titel: Folder Samenwerken in zingeving
Titel: Met wie ben je verbonden? Professionele netwerken in kaart.
Auteur: Anja Visser, Franka Bakker
Titel: Masterclass Zin in het latere leven
Auteur: Susan Hupkens, Franka Bakker
Link: https://www.agora.nl/nieuws/masterclass-zin-in-het-latere-leven/
Titel: ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk
Auteur: Franka Bakker, Theo van Leeuwen
Titel: ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk
Auteur: Franka Bakker, Theo van Leeuwen
Titel: Zinsitief. Samenwerken aan zingeving in het sociaal domein.
Auteur: Theo van Leeuwen, Franka Bakker
Titel: Met wie ben je verbonden? Professionele netwerken in kaart.
Auteur: Anja Visser, Franka Bakker
Titel: Multistakeholder collaboration to better address meaning in life; participatory action research
Auteur: Franka Bakker, Theo van Leeuwen
Titel: Multistakeholder collaboration to better address meaning in life; participatory action research
Auteur: Franka Bakker, Theo van Leeuwen
Titel: Masterclass Zin in het latere leven
Auteur: Susan Hupkens, Franka Bakker
Link: https://www.agora.nl/nieuws/masterclass-zin-in-het-latere-leven/
Titel: Zinsitief. Samenwerken aan zingeving in het sociaal domein.
Auteur: Theo van Leeuwen, Franka Bakker
Titel: Masterclass zingeving in het sociaal domein
Auteur: Aliza Damsma, Franka Bakker en anderen
Titel: Masterclass zingeving in het sociaal domein
Auteur: Aliza Damsma, Franka Bakker en anderen
Titel: SENSITIEF VOOR ZINGEVING IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN HET SOCIAAL WERK
Auteur: Bakker FC
Magazine: Sozio SPH
Titel: SENSITIEF VOOR ZINGEVING IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN HET SOCIAAL WERK
Auteur: Bakker FC
Magazine: Sozio SPH
Begin- en eindpagina:

Kenmerken

Projectnummer:
10050011910002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.C. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Windesheim
Afbeelding

Zingeving en Geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.