Mobiele menu

Virussen in de nacht: vleermuisvirusdynamiek in Nederland, in relatie tot mens-vleermuis interacties

De vleermuisvirusdiversiteit is enorm. Een aantal van de virussen is bekend of verdacht zoönotisch. Er is weinig bekend over de epidemiologie van virusinfecties in vleermuizen, terwijl dit invloed heeft op humane blootstelling. 

Doel

Ons doel is om de dynamiek van virussen in en tussen vleermuizen in Nederland te karakteriseren in relatie tot vleermuis-mens interacties en mogelijke virusoverdracht. 

Aanpak/werkwijze

We zullen de epidemiologie van virusinfecties in een vleermuiskolonie karakteriseren, evenals de uitscheidingsroutes van vleermuisvirussen, en bepaalde menselijke activiteiten met veronderstelde kans op vleermuiscontact in kaart brengen. 

(Verwachte) resultaten

Met kennis over prevalentie, verspreiding en uitscheiding van virussen in vleermuizen en humane blootstelling daaraan zullen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van bestaande richtlijnen en beleidsmaatregelen om humane blootstelling aan vleermuisvirussen te verminderen en tegelijkertijd behoud van vleermuizen te verbeteren (Figuur 1).

Kenmerken

Projectnummer:
10150022310007
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. Dr. T. Kuiken
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum