Mobiele menu

VITALIS - Voeding voor Initiatief: Transdisciplinair onderwijs voor een Adequate preventieve Leefstijl In Senioriteit

Doel en aanpak

Hoe dieper senioren in het dal van ondervoeding raken, des te moeilijker ze weer de top van vitaliteit bereiken, zowel fysiek, mentaal als sociaal. De oorzaken en gevolgen van ondervoeding zijn soms moeilijk te onderscheiden. Vaak is sprake van een negatieve vicieuze cirkel. Ondervoeding ontstaat multifactorieel en moet multifactorieel voorkomen worden. Om die reden is onze visie dat studenten van de opleidingen Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde in hun vormingsfase al leren elkaar te vinden. En elkaars expertise te gebruiken en de eigen professionele grenzen te onderkennen.

Verwachte opbrengsten

In PICO-termen beoogt VITALIS:
(Intervention) door middel van transdisciplinair onderwijs rond voeding, beweging, ontspanning en sociaal welzijn,
(Outcome) een verbetering in de attitude, kennis en vaardigheden ten aanzien van de integrale preventie van ondervoeding bij senioren,
(Population) van hbo-studenten Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde.

Producten van ZonMw

Lees het interview met Canan Ziylan in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012140004
Looptijd: 79%
Looptijd: 79 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C. Ziylan PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam