Mobiele menu

Voortbouwen aan gezondheid. Urban Design for Improving Health in Groningen (UDIHiG) van plan naar realisatie

Projectomschrijving

Dit living lab bouwt voort op het project UDIHiG. Uit dit project volgden stedenbouwkundige plannen. Middels virtual reality werden uitkomsten van de plannen getoetst bij bewoners, nog voor deze gerealiseerd zijn. Na het maken van plannen volgt vaak een stille fase. Dit living lab heeft als doel de fase na het maken van de plannen levend te houden en de weg vrij te maken naar implementatie.

Doel

Hoe zorg je ervoor dat bewoners de positieve energie en het vertrouwen in de vernieuwing vast houden? Het project beoogt de bewoners blijvend bij het werken aan hun wijk te betrekken, en moeilijkheden en kansen die relevante stakeholders zien ondervinden op weg naar realisatie van de plannen in kaart te brengen.

Aanpak/werkwijze

Het project focust zich op kwetsbare wijken of vernieuwingsgebieden. Dit living lab analyseert de veranderkundige condities, combineert die met placemaking activiteiten, en sorteert voor op strategieën die handen en voeten geven aan de ‘health-in-all-policies’ ambitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Door bewoners en stakeholders te enthousiasmeren en bewust te maken van het effect van ruimte op gezondheid effent het de weg naar implementatie van de plannen. In drie werkpakketten wordt gewerkt aan het bouwen van een nieuwe website; een veranderkundige analyse en health in all policies; placemaking en borging van geleerde lessen in de gemeentelijke organisatie; en een ontwikkelplan.

Samenwerkingspartners

Het consortium dat betrokken was bij UDIHiG zet de samenwerking voort. Het is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, de bewoners van Paddepoel, GGD Groningen, TU Delft en de gemeente Groningen. Daarnaast wordt samengewerkt met de Stichting Co-creatie, Lab Kloppend Hart, scholen, politie en woningbouwverenigingen.

(Verwachte) Resultaten

Het verwachte resultaat is een website om de uitkomsten van UDIHiG te borgen, archiveren en toegankelijk te maken. Ook komt er een ontwikkelingsplan en tevens eindverslag waarin de veranderkundig analyse operationeel wordt gemaakt, hindernissen worden benoemd en activiteiten worden beschreven die bijdragen aan de bewonersbetrokkenheid. 

Dit living lab bouwt voort op het project UDIHiG uit de ronde Maak ruimte voor gezondheid.

Hoe kunnen gemeenten bij gebiedsontwikkeling rekening houden met de gezondheid van inwoners? Drie Living Labs ondersteunen gemeenten door het inzetten van instrumenten en maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Hierbij werken zij samen over de domeinen heen. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk.

De resultaten nemen we mee in ons subsidieprogramma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak.

Kenmerken

Projectnummer:
10820012210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. C Wagenaar PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen