Mobiele menu

WeCare 2.0

Projectomschrijving

WeCare 2.0: maakt het ouderen makkelijker contacten te onderhouden

Veel ouderen zijn door een ziekte of handicap beperkt in hun mobiliteit. Sociale netwerken kunnen deze groep helpen om zelfstandig te blijven en langer thuis te blijven wonen. ICT kan ervoor zorgen dat deze ouderen (nieuwe) netwerken weten op te bouwen. Zo kunnen zij eenzaamheid en sociaal isolement voorkomen.

Hoe het werkt

In dit project zijn verschillende applicaties getest die ouderen kunnen helpen een goed sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. De kern is een sociaal-netwerk-website waar senioren nieuwe contacten kunnen leggen en bestaande contacten kunnen onderhouden. Ze vinden er informatie en kunnen via de site hun betrokkenheid bij buurt en samenleving vergroten. Het idee is een combinatie van face-to-face en online, waarbij de website de ‘echte’ sociale contacten ondersteunt. Persoonlijk contact is immers nodig voor het succes van een online service.

Wat het oplevert

Door het virtuele sociale netwerk succesvol te integreren in het dagelijks leven, verbetert de kwaliteit van leven van ouderen. Het netwerk stelt hen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. WeCare 2.0 ondersteunt ook familie en vrienden die mantelzorg verlenen. Zo kan de vraag naar professionele hulp en sociale dienstverlening verminderen. De ontwikkelde software omvat onder meer een agenda, een medicijngeheugensteuntje via sms of een gesproken bericht, en een marktplaats.

Voor wie

Ouderen met een beperkte mobiliteit, plus hun sociale netwerk van familie, vrienden en eventuele mantelzorgers.

Vervolgactiviteiten

De functionaliteiten die in het WeCare-project zijn ontwikkeld, hebben inmiddels in Nederland een plek gekregen in de ShareCare Huiskamer. Dat is een platform dat mantelzorgers en vrijwilligers verbindt met de professionals, en wel rondom het welzijn van de bewoners van een zorgwoongroep of afdeling. Het platform ondersteunt de planning en communicatie van alle betrokkenen en heeft als doel de familieparticipatie te verhogen.

Verslagen


Eindverslag

Hoe kan ICT het sociale netwerk van senioren versterken? En daarmee eenzaamheid voorkomen? Deze uitdagende vraag wil het WeCare project helpen beantwoorden.
Het project heeft tot doel het sociale netwerk van ouderen met behulp van ICT te versterken en vergroten. Het WeCare 2.0 project is een internationaal project van organisaties en bedrijven uit Nederland, Finland, Spanje en Ierland.
In Nederland doen mee:
-ANBO, onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland;
-TNO, onderzoeksinstituut en innovatiecentrum;
-Ericsson, producent van telecommunicatieapparatuur;
-Simac ShareCare, ontwikkelaar van o.a. zorg- en buurtwebsites.
Doel van het project is om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Behoeften en wensen van de ouderen en hun mantelzorgers vormen het uitgangspunt en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het project.
WeCare 2.0 is een sociaal-netwerk-website voor senioren
We werken aan de ontwikkeling van een sociaal-netwerk-website voor senioren – en wat essentieel is: samen mét senioren. Op deze website kunnen mensen hun sociale contacten bijhouden, nieuwe sociale contacten leggen en informatie zoeken die ze nodig hebben. Daarnaast kunnen senioren die (medische) hulp of zorg nodig hebben via de website contact hebben met hun mantelzorgers en vrijwilligers, en met professionele zorgverleners. Het doel is een website te ontwikkelen die senioren ondersteunt zo lang mogelijk zelfstandig en in contact met hun omgeving thuis te blijven wonen.

Hoe kan ICT het sociale netwerk van senioren versterken? En daarmee eenzaamheid voorkomen? Deze uitdagende vraag wil het WeCare project helpen beantwoorden.
Het project heeft tot doel het sociale netwerk van ouderen met behulp van ICT te versterken en vergroten. Het WeCare 2.0 project is een internationaal project van organisaties en bedrijven uit Nederland, Finland, Spanje en Ierland.
In Nederland doen mee:
-ANBO, onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland;
-TNO, onderzoeksinstituut en innovatiecentrum;
-Ericsson, producent van telecommunicatieapparatuur;
-Simac ShareCare, ontwikkelaar van o.a. zorg- en buurtwebsites.
Doel van het project is om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Behoeften en wensen van de ouderen en hun mantelzorgers vormen het uitgangspunt en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het project.
WeCare 2.0 is een sociaal-netwerk-website voor senioren
We werken aan de ontwikkeling van een sociaal-netwerk-website voor senioren – en wat essentieel is: samen mét senioren. Op deze website kunnen mensen hun sociale contacten bijhouden, nieuwe sociale contacten leggen en informatie zoeken die ze nodig hebben. Daarnaast kunnen senioren die (medische) hulp of zorg nodig hebben via de website contact hebben met hun mantelzorgers en vrijwilligers, en met professionele zorgverleners. Het doel is een website te ontwikkelen die senioren ondersteunt zo lang mogelijk zelfstandig en in contact met hun omgeving thuis te blijven wonen.

Samenvatting van de aanvraag

The key goal of the WeCare project is to empower the elderly to successfully adopt the concept of social networking into their daily lives. Social networking can become a very effective and vital communication and social interaction tool should mobility be reduced due to ill-health or handicap; improving seniors autonomy making it possible for them to live longer at home and enhancing their quality of life. One internet service, WeCare 2.0, will be developed. The system aims –amongst others- to provide support to family and friends who provide informal care. As a result, the demand for professional care and social services will decrease. The service integrates communication, coordination and information, and helps people to participate within and between social networks using adaptable Graphical User Interface technologies focusing on the needs and abilities of the end user that can be deployed on multiple types of hardware ranging from mobile phones to interactive displays. The service includes emerging state of the art social collaboration Web 2.0 technologies such as easy-to-use activity planners, video communication, forums and news. Seniors and stakeholders will be involved during the project, to ensure that WeCare 2.0 matches their needs and preferences. User trials will be conducted in The Netherlands, Ireland, Spain and Finland. The project aims to highlight how the WeCare 2.0 system can be easily adapted to meet the needs and requirements of various user groups and thereby increasing the chances for successful commercialisation of the system. A strategic business plan will be developed to outline the proposed market entry strategy for the WeCare 2.0 system. The consortium has considerable proven technical expertise and strong skills sets. The consortium is well-balanced and includes research and user organisations (TNO, ANBO; I2BC, FASS; VTT, Caritas), a large industrial partner (Ericsson) and several SME’s (ShareCare, Videra, Skytek).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320200006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. S.C.L. Prins
Verantwoordelijke organisatie:
TNO