Mobiele menu

WINST: Werken In het Netwerk en STeunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking

Projectomschrijving

Praktijkkwestie

De rol van naasten in het herstelproces van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) blijkt vaak onduidelijk en lastig in de praktijk.

Werkwijze en doelstelling

In dit project richten we ons op cliënten met EPA die langdurig verblijven in een GGZ instelling of beschermde woonvorm en hun naasten. Middels actieonderzoek zullen we inventariseren wat familie-ervaringsdeskundigen nodig hebben (bv. kennis, tijd, middelen) en van wie (organisatie, collega’s, leidinggevenden etc.) om zo te kunnen bijdragen aan het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen de cliënt, naasten en zorgmedewerker.

Beoogde resultaten

Met deze kennis zullen we een nieuwe werkwijze ontwikkelen, inclusief implementatiehandleiding. De resultaten van het project, namelijk de ontwikkelde werkwijze, de implementatiehandleiding en de ervaringen hiermee, zullen we na afloop van het project verspreiden via diverse regionale en landelijke platforms. Zo hopen we de opgedane kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Producten

Titel: Bouwstenen samenwerken in de triade
Link: https://gripresearch.nl/projecten/winst/documenten/
Titel: Podcast samenwerken met naasten GGz friesland
Link: https://open.spotify.com/episode/2vV7nnznhucPE6egPs69Yj?si=mP6iFvU5Ti-TcB4PsKTU1w&nd=1
Titel: Werkplaats sociaal domein: familie-ervaringsdeskundigen lentis en ggz friesland
Auteur: Joshua de Vos, Ellen Meijer, Marjon Huiting, Femke Buiskool, naasten
Link: https://vimeo.com/783591849/d6d0310339

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van dit praktijkgerichte onderzoeksproject is te onderzoeken hoe familie-ervaringsdeskundigen de samenwerking tussen cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische beperkingen, hun familie/naasten/mantelzorgers (hierna aangeduid als naasten) en professionals kunnen verbeteren en versterken. Bovendien onderzoeken we de invloed van deze samenwerking op de door alle betrokkenen ervaren kwaliteit van zorg en welbevinden. Door de nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen zullen ook studenten (HBO en universitair) aan dit project deelnemen. Met actieonderzoek brengen we een leer- en praktijkproces op gang in een Plan Do Check Act (PDCA)-cyclus met alle betrokkenen (cliënten, hulpverleners, naasten en familie-ervaringsdeskundigen en studenten). De resultaten hiervan zullen worden geïntegreerd in een implementatiehandleiding voor de inzet van familie-ervaringsdeskundigheid bij cliënten in langdurige verblijfsvoorzieningen. De resultaten worden verder verspreid onder GGZ-instellingen, cliënt- en familieverenigingen, kennis- en onderwijsinstellingen, via de Werkplaatsen Sociaal Domein en via het brede netwerk van het projectteam in de langdurende GGZ.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003907
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. van der Meer
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen