Mobiele menu

WWW.MIJNREÏNTEGRATIE.NLPlatform om eigen regie van zieke werknemer te vergroten en reïntegratie te bevorderen

Vraagstuk

Onderzoek toont aan dat werkhervatting wordt bevordert door een zieke werknemer al vroeg mee te laten denken en beslissen over de re-integratie. Door gebrek aan goede en betrouwbare informatie over ziekte & re-integratie, arbozorgverlening, re-integratiemogelijkheden en over het Wet Verbetering Poortwachters proces blijkt dit in de praktijk lastig.

Onderzoek

In dit project wordt samen met werknemers, werkgevers, patiëntvertegenwoordigers, beroepsverenigingen en (arbo)professionals het platform ‘www.mijnreïntegratie.nl’ ontwikkeld, ingebed in het Centraal informatiepunt van de patiëntenfederatie en thuisarts.nl. Voor zieke werknemers biedt het platform eenduidige informatie, tools en keuzehulpen om re-integratie te bevorderen. Voor alle betrokkenen in het re-integratieproces biedt het platform tools om onderlinge samenwerking te vergroten. Het ontwikkelen van het platform op een manier die aansluit bij elke betrokkene is onderdeel van het onderzoek. Vervolgens wordt het in de praktijk getoetst, waarbij wordt onderzocht welke elementen van het platform werken voor wie, wanneer en waarom.

Uitkomst

Het hoofddoel van het platform ‘www.mijnreïntegratie.nl’ is om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen door de eigen regie te vergroten, alsook de interactie met de werkgever en de betrokken professionals. Dit wordt bereikt door het in cocreatie ontwikkelen van het online platform met inpunt van alle betrokken partijen en vanuit de wetenschap. Daarnaast wordt de kennis, vaardigheden en eigen regie van de zieke werknemer vergroot en worden (keuze)tools aangeboden. Ook wordt de afstemming van partijen die bij het re-integratieproces betrokken zijn verbeterd.

Verspreiding en implementatie

Dit project resulteert in een online platform ‘www.mijnreïntegratie.nl’ met patiëntinformatie, klantreizen, interventies, tools en modules. Dit platform zal worden doorgelinkt aan de website van de betrokken partijen. De resultaten worden verspreid via nieuwsbrieven, sociale media en presentaties op (inter)nationale congressen. Verder worden lekensamenvattingen, factsheets, infographics en artikelen ontwikkeld. Ook vindt er een slotconferentie plaats.

Betrokken organisaties

Amsterdam UMC – locatie VUmc, FNV Jong, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL), UWV, ThuisArts.nl, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Patiëntenfederatie Nederland, MIND, MS Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), RSI vereniging, Samen Sterk zonder Stigma

Kenmerken

Projectnummer:
10320052010002
Looptijd: 63%
Looptijd: 63 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.R. Anema MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc