Mobiele menu

YELLOW roUTIne study: Insight in the dYnamics of bacteria in the ELderly bLadder: the way fOrWard to Urinary Tract Infection prevention, diagnosis and treatment

Inzicht in de dynamiek van bacteriën in de oudere blaas: de weg naar verbeterde preventie, diagnostiek en behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

Verpleeghuis (VPH) bewoners hebben vaak bacteriën in de urine. Vaak wordt er dan gedacht aan een urineweginfectie (UWI), maar iemand heeft pas een UWI als er ook klachten zijn die daarop wijzen (bijvoorbeeld pijn bij het plassen). Bij kwetsbare ouderen is het echter lastig om te achterhalen of zulke klachten er zijn, bijvoorbeeld door dementie. Er wordt dan vaak ‘voor de zekerheid’ antibiotica gegeven, maar dit kan bijwerkingen geven en draagt bij aan antibioticaresistentie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de aanwezigheid van ‘goede’ bacteriën in de blaas kan beschermen tegen UWI.

Doel

Met de verkregen inzichten willen we bijdragen aan het beter voorkómen, vaststellen en behandelen van UWI bij VPH bewoners.

Werkwijze

We onderzoeken dit door het vóórkomen en verloop van bacteriën in de blaas van kwetsbare ouderen in kaart te brengen. We verzamelen daarom routinematig urinemonsters van VPH bewoners en onderzoeken de eigenschappen van de bacteriën die we hierin aantreffen.

Producten

Titel: YELLOW RoUTIne study: Insight in the dynamics of bacteria in the elderly bladder –The way forward to urinary tract infection prevention, diagnosis andtreatment. Study protocol for a prospective cohort study.
Auteur: R.C. Wang; K. Halonen; A. Haenen; S.C. de Greeff; S.E. Geerlings; M. Smalbrugge; L.W. van Buul; C. Schneeberger–Van der Linden

Kenmerken

Projectnummer:
08391062120004
Looptijd: 22%
Looptijd: 22 %
2023
2029
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L.W. van Buul
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar ouderengeneeskunde door aioto's

Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we onderzoek naar relevante vraagstukken. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.