Mobiele menu

Zorglogistiek in de 1,5 meter maatschappij: Een planningstool voor Nederlandse ziekenhuizen

Door Covid-19 en daarbij geldende 1,5-meter-regel kunnen ziekenhuizen minder patiënten in hun wachtruimtes toelaten en daardoor minder afspraken inplannen. Met een tool ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen zijn afdelingen van het Martini Ziekenhuis erin geslaagd weer op volle capaciteit te draaien.

Doel

In dit onderzoek lag op de focus op hoe het aantal wachtende patiënten in de wachtkamer kan worden beperkt.

Onderzoeksopzet

Vier maatregelen zijn bekeken en onderdeel van de tool:

  1. Opnieuw inrichten van wachtkamers
  2. Verminderen van het aantal afspraken
  3. Invoeren van nieuwe organisatorische maatregelen
  4. Ontwerpen van nieuwe afsprakenschema's

Resultaten

Aan de hand van de tool zijn afdelingen van het Martini Ziekenhuis erin geslaagd om weer op volle capacitieit te draaien als voor corona. “De tool geeft afsprakenschema’s maar biedt ook inzicht in het effect van praktische en organisatorische maatregelen”, vertelt Justin Drupsteen, manager integraal capaciteitsmanagement bij het Martini Ziekenhuis. “De combinatie van een tool, maatregelen én de flexibele houding van artsen maken dat we weer op het niveau van voor corona zitten.” Bij het maken van afsprakenschema’s proberen ziekenhuizen zoveel mogelijk patiënten te helpen, waarbij nu met Covid-19 de wachtkamer leidend is en dat vraagt om een andere manier van plannen. “Het is geweldig om te zien dat we inspiratie uit de logistiek konden inzetten om de tool te ontwikkelen", vertelt hoogleraar Iris Vis”. De tool is beschikbaar voor ziekenhuizen en te bekijken op de website van RUG.

Context Organisatie van zorg

Context organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Producten

Titel: Het 1,5 meter ziekenhuis
Auteur: RUG/COPE Harm Beerens
Link: http://www.rug.nl/cope/1.5

Verslagen


Eindverslag

Door Covid-19 en daarbij geldende 1,5-meter-regel kunnen ziekenhuizen minder patiënten in hun wachtruimtes toelaten en daardoor minder afspraken inplannen. Met een tool ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen zijn afdelingen van het Martini Ziekenhuis erin geslaagd weer op volle capaciteit te draaien. “De tool geeft afsprakenschema’s maar biedt ook inzicht in het effect van praktische en organisatorische maatregelen”, vertelt Justin Drupsteen, manager integraal capaciteitsmanagement bij het Martini Ziekenhuis. “De combinatie van een tool, maatregelen én de flexibele houding van artsen maken dat we weer op het niveau van voor corona zitten.” Bij het maken van afsprakenschema’s proberen ziekenhuizen zoveel mogelijk patiënten te helpen, waarbij nu met Covid-19 de wachtkamer leidend is en dat vraagt om een andere manier van plannen. “Het is geweldig om te zien dat we inspiratie uit de logistiek konden inzetten om de tool te ontwikkelen", vertelt hoogleraar Iris Vis”. De tool is beschikbaar voor ziekenhuizen (zie: https://www.rug.nl/cope/1.5).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. I.F.A. Vis
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen