Mobiele menu

Zorgmijding en verminderde toegankelijkheid van zorg tijdens de COVID19 pandemie - beloop en lange termijn effecten op incidentie en prognose van hart- en vaatziekten en kanker in Nederland

Projectomschrijving

Tijdens de eerste fase van de pandemie ging 1 op de 5 mensen niet naar de dokter. Daarnaast hebben zorgverleners afspraken uitgesteld vanwege COVID-19. Of deze veranderde toegang tot zorg heeft geleid tot ernstigere vormen van hart- en vaatziekten en kanker is onduidelijk.

Doel

In dit project beantwoorden wij deze vragen:

  1. In welke mate en door wie is er minder zorg ontvangen?
  2. Wat zijn de effecten hiervan op de ernst van hart- en vaatziekten en kanker?
  3. In hoeverre zijn door het aangepaste zorgaanbod de gesprekken tussen arts en patiënt veranderd?

Werkwijze

Als antwoord op vraag 1 berekenen wij hoeveel mensen tijdens de pandemie de huisarts bezochten met klachten passend bij hart- en vaatziekten of kanker, vergeleken met jaren daarvoor. Voor vraag 2 kijken wij of er ernstigere diagnoses zijn vastgesteld dan voorheen, zoals uitgezaaide vormen van kanker. Voor vraag 3 onderzoeken wij met vragenlijsten hoe het aangepaste zorgaanbod, zoals videoconsulten, arts-patiënt gesprekken heeft beïnvloed.

Blog

In deze blog vertellen projectleiders Charles Helsper (arts-epidemioloog), Silvan Licher (arts-epidemioloog) en Evelien de Schepper (huisarts-epidemioloog) waar hun onderzoek precies over gaat en waarom dat belangrijk is.

> Lees de blog

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De eerste fase van de COVID19 pandemie leidde tot grootschalige zorgmijding en verminderde toegankelijkheid van zorg. Er zijn zorgen over het beloop van zorgmijding en de middellange termijn effecten op hart- en vaatziekten en kanker. Om de toegankelijkheid van zorg te optimaliseren en om de impact van de COVID19 gerelateerde zorgmijding optimaal op te kunnen vangen, beantwoorden wij in dit project drie onderzoeksvragen: 1. In welke mate en door wie is er gedurende de gehele COVID19 pandemie minder zorg ontvangen voor hart- en vaatziekten en/of kanker door zorgmijding dan wel verminderde toegankelijkheid van zorg? (Werkpakket [WP]1) 2. Wat zijn de middellange termijn effecten van zorgmijding en de verminderde toegankelijkheid van zorg tijdens de COVID19 pandemie op de prognose van hartvaatziekten en kanker? (WP2) 3. Wat is de invloed van de veranderde toegankelijkheid van zorg tijdens de COVID19 pandemie op het ‘samen beslissen proces’ in de spreekkamer, en bij wie zijn welke belemmeringen opgetreden? (WP3) In WP1 brengen wij de impact van COVID19-gerelateerde maatregelen op eerstelijnszorggebruik voor klachten gerelateerd aan hart- en vaatziekten en kanker in kaart op basis van routinezorg data van meer dan 1,5 miljoen mensen. In WP1.2 verdiepen we deze kennis door zorgmijding en impact bij (kwetsbare) populaties te detailleren. In WP2 onderzoeken wij, mede door koppeling van eerstelijns en tweedelijns data, de impact van zorgmijding en verminderde toegankelijkheid van zorg op ziekte-uitkomsten. In WP3 detailleren wij, middels vragenlijsten in een prospectief cohort en focusgroepen, belemmeringen en voorkeuren voor zorggebruik en samen beslissen als toegankelijkheid van zorg verandert, en formuleren wij adviezen. Wij ontwikkelen methodiek waarmee toekomstige zorgmijding snel in kaart gebracht kan worden. De projectgroep bestaat uit ervaren onderzoekers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordiging, met ervaring met alle aspecten van dataverzameling, analyse en disseminatie van resultaten.

Kenmerken

Projectnummer:
05160482220001
Looptijd: 71%
Looptijd: 71 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.W. Helsper
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar gevolgen voor non-COVID-19-patiënten

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we onderzoek naar kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.