Mobiele menu

Zwangere aan Zet

Projectomschrijving

Annature Geboortezorg is door een unieke samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van het Amphia ziekenhuis, kraamzorgorganisaties en echocentrum Focus één van de koplopers in Nederland. Ons belangrijkste doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby. We willen graag zorg op maat geven. Dichtbij huis waar het kan en goed begeleid in het ziekenhuis als dat nodig is (doelmatigheid). Daarnaast streven we ernaar ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen (preventie). Daarbij proberen we zo goed mogelijk te luisteren naar wat voor de zwangere belangrijk is (waarde gedreven zorg).

Plan van aanpak

Om dit te realiseren zal elke zwangere vrouw in een multidisciplinair overleg worden besproken. Er zal dan een zorgplan worden toegewezen. Gekoppeld aan dit zorgplan krijgen zwangere vrouwen toegang tot de MediMapp. Deze app geeft onder andere extra informatie per zorgplan en wordt gebruikt voor het meten van waarde gedreven zorg uitkomsten.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Annature Geboortezorg is een bestaand regionaal samenwerkingsverband voor Breda e.o. dat is ontstaan uit een multidisciplinair netwerk tussen verschillende zorgaanbieders (gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, echoscopisten, paramedici (diëtiste, medisch maatschappelijk werk, psychologen), zorgverzekeraar en zwangere/moeders. Annature is ver in de ontwikkeling van geïntegreerde geboortezorg op basis van dit multidisciplinaire netwerk met patiëntenparticipatie. Het is erop gericht een netwerk rondom de zwangere vrouw te creëren welke op doelmatige wijze (preventieve) zorg op maat biedt, op zowel lichamelijk, geestelijk, sociaal en leefstijl gebied. Het beoogt onnodige dure zorg te voorkomen, de zorg rondom de zwangere optimaal te organiseren en de kwaliteit van zorg te vergroten. Kaders zijn het behoud van autonomie van de zorgprofessional en zelfbeschikkingsrecht van de zwangeren. Dit samenwerkingsverband heeft nog meer potentie. Grote stappen zijn reeds gezet in de richting van voorkomen van onnodige dure zorg, verplaatsen en efficiënter maken van zorg. Bij de opzet van Annature werd geconcludeerd dat er veel dubbele diagnostiek werd verricht (echo’s en laboratorium afnames), veel administratietijd nodig was doordat er gescheiden dossiers waren, en dat er veel 2e lijn consulten werden gedaan zonder duidelijke structuur. Sinds de opzet van het gezamenlijk dossier (EPIC), opzet van gezamenlijke zorgpaden (protocollen), opzet van een gezamenlijk echocentrum waar alle eerste en tweedelijns echo’s plaatsvinden, de opzet van een gezamenlijk laboratorium en de opzet van ‘buddy’ spreekuren (waar de gynaecoloog op locatie spreekuur komt doen en openstaande vragen beantwoord) is hier een hele stap genomen in de verbetering van efficiëntie en doelmatige (preventieve) zorg rondom een zwangere. Ondanks de gemaakte stappen is veel zorg nog georganiseerd volgens traditionele afspraken, volgens de verloskundige indicatielijst (VIL). Hierin vindt nog veel zorg plaats in de tweede lijn wat heel goed vervangen/ verschoven kan worden naar de eerste lijn (doelmatigheid) of gedeelde zorg. Daarnaast zijn er meerdere kansen voor verbeteringen van zorg wanneer het gaat om preventieve zorg en het implementeren van waarde gedreven zorg. Onze motivatie voor het aanvragen van de Regio-impuls is dat we het huidige samenwerkingsverband willen doorontwikkelen op zowel kwaliteit, preventie en doelmatigheid voor de zwangere in onze regio. Bovenstaande doelstellingen willen we behalen door middel van het implementeren van gezamenlijke risicoselectie tijdens het 14 weken multidisciplanair overleg (MDO). In dit MDO worden alle zwangeren besproken door gynaecoloog, verloskundigen 1e en 2e lijn en andere specialisten indien nodig (andere medische specialisten/ paramedici). De volgende domeinen komen aanbod: - leefstijl (gericht op bestaande risicofactoren voor de individuele zwangere, specifiek wordt geïntervenieerd op risicofactoren die veel voorkomen in onze regio (overgewicht) en risicofactoren die veel schadelijk effect hebben (roken) - preventie van zwangerschapsuitkomsten waar vroeg signalering de uitkomst verbeterd en waar preventieve interventies mogelijk zijn (foetale groeirestrictie, vroeggeboorte, hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap en hemorrhagia postpartum). - psychosociale situatie (zowel psychisch, emotioneel, financieel als de sociale steun rondom de zwangere) - medische en obstetrische voorgeschiedenis Aan elke zwangere zal een (gezamenlijk) zorgpad worden toegeschreven. Elk zorgpad beoogd onnodige dure zorg te voorkomen en waar mogelijk de zorg en ondersteuning dichter naar de zwangere te verplaatsen met behoud/ verbetering van kwaliteit van zorg (veelal tweedelijns zorg verplaatsen naar de eerste lijn). Gekoppeld aan dit zorgpad zal elke zwangere toegang krijgen tot de MediApp. Deze app is bedoeld als ondersteuning van het werkproces. De app is gekoppeld aan het verloskundig zorgpad (afspraken, zorgverleners, zorginformatie). De zwangere krijgt persoonlijk afgestemde informatie op een eigentijdse manier. Informatie wordt gelaagd aangeboden gebruikmakend van diverse multimedia, zodat het geschikt is voor verschillende opleidingsniveaus en anderstaligen. Het eigen zorgpad staat centraal, waardoor de zwangere regie kan nemen over haar eigen zwangerschap. Gekoppeld aan deze app zitten value beased health (International Consortium for Health Outcomes Measurement(ICHOM) vragenlijsten, dit zijn digitale vragenlijsten om op deze wijze meerwaarde van de zwangere te meten (cliënttevredenheid, PROMs en PREMs).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100022020013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Amphia Ziekenhuis