Mobiele menu

COFIT-PSY project: Gevolgen van COVID-19-maatregelen voor gezondheidsuitkomsten, leeFstIjl en hersTel bij mensen met PSYchiatrische aandoeningen

De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen gehad, vooral voor kwetsbare groepen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Werkwijze

We gebruiken bestaande gegevens om te kijken of gezondheidsuitkomsten (psychische gezondheid, ervaren stress en herstel) in deze groep tijdens de pandemie anders waren dan in de jaren voorafgaand aan de pandemie. Ook nemen we interviews af om te kijken hoe mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen de coronamaatregelen hebben ervaren. Tot slot maken we samen met ervaringsdeskundigen een aanpak voor Samen Beslissen die mensen met een ernstige psychiatrische aandoening helpt om tijdens toekomstige lockdowns aan een gezonde leefstijl te blijven werken.

Verwacht resultaat

Het onderzoek gaat helpen om tijdens volgende pandemieën de negatieve gevolgen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zoveel mogelijk te beperken.

Blog

In haar blog vertelt Janneke Zinkstok meer over de aanpak van dit project. 'Dit project kan alleen slagen als we als team over disciplines en instellingen heen samenwerken. Het COFIT-Psy project is dus echte "team science".’

> Lees haar blog

Kenmerken

Projectnummer:
05160482130001
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.R. Zinkstok MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar gevolgen voor non-COVID-19-patiënten

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we onderzoek naar kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.