Mobiele menu

Cost-effectiveness and cost-utility of a personalized multimodal orthotic treatment approach to reduce the risk of foot ulcer recurrence in persons with diabetes

In dit landelijke project gaan we mensen met diabetes die een hoge kans hebben op het krijgen van een chronische voetwond behandelen met een op het individu afgestemde aanpak die deze voetwonden moet helpen voorkomen.
De aanpak bestaat uit a) orthopedische schoenen plus huisschoenen waarvan de drukverlagende eigenschappen geoptimaliseerd worden, b) terugkoppeling over de gemeten druk in de schoen en schoengebruik, c) thuis dagelijks meten van de voettemperatuur op risicovolle plekken, om vroege signalen van een wond te detecteren en te elimineren en d) uitleg over goede zelfzorg met, waar nodig, motiverende gespreksvoering.
We zullen deze aanpak vergelijken met de voetzorg die deze mensen normaal ontvangen en beoordelen op de kans dat er in een jaar tijd een chronische voetwond ontstaat. Met deze moderne en innovatieve aanpak verwachten we minder voetwonden en daarmee een langer behoud van kwaliteit van leven van mensen met diabetes en een kostenbesparing voor de gezondheidszorg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
853001116
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. S.A. Bus
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC