Mobiele menu

Cost-effectiveness and cost-utility of a personalized multimodal orthotic treatment approach to reduce the risk of foot ulcer recurrence in persons with diabetes

Projectomschrijving

In dit landelijke project gaan we mensen met diabetes die een hoge kans hebben op het krijgen van een chronische voetwond behandelen met een op het individu afgestemde aanpak die deze voetwonden moet helpen voorkomen.
De aanpak bestaat uit a) orthopedische schoenen plus huisschoenen waarvan de drukverlagende eigenschappen geoptimaliseerd worden, b) terugkoppeling over de gemeten druk in de schoen en schoengebruik, c) thuis dagelijks meten van de voettemperatuur op risicovolle plekken, om vroege signalen van een wond te detecteren en te elimineren en d) uitleg over goede zelfzorg met, waar nodig, motiverende gespreksvoering.
We zullen deze aanpak vergelijken met de voetzorg die deze mensen normaal ontvangen en beoordelen op de kans dat er in een jaar tijd een chronische voetwond ontstaat. Met deze moderne en innovatieve aanpak verwachten we minder voetwonden en daarmee een langer behoud van kwaliteit van leven van mensen met diabetes en een kostenbesparing voor de gezondheidszorg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

- OBJECTIVE Assess cost-effectiveness and cost-utility of a personalized multimodal orthotic treatment approach to reduce the risk of plantar foot ulcer recurrence in diabetes - HYPOTHESIS Personalized multimodal orthotic treatment is cost-effective over usual care - STUDY DESIGN Multicenter randomized controlled trial - STUDY POPULATION AND SAMPLE SIZE 126 persons with diabetes, neuropathy, and plantar foot ulcer history - DEVICE Pressure-improved orthopedic shoes plus house shoes, pressure and footwear-use feedback, at-home foot temperature monitoring, and structured patient education, including where needed motivational interviewing - USUAL CARE Orthopedic shoe and non-structured education - OUTCOME MEASURES Costs per prevented foot ulcer and per QALY gained, and footwear adherence - ECONOMIC EVALUATION From a societal perspective - TIME SCHEDULE Start: 31/12/20; M1-6 setup; M7-27 patient inclusion; M7-45 follow-up; M40-48: analysis/reporting - KEYWORDS Diabetic foot; Ulcer prevention; Orthopedic shoe; Sensor feedback; Temperature monitoring; Quality of life; Adherence Samenvatting in het Nederlands: - DOEL/VRAAGSTELLING Evalueer de doelmatigheid van een gepersonaliseerde multimodale orthese behandelingsmethode om het risico op recidief van voetwonden bij mensen met diabetes te verminderen - HYPOTHESE Gepersonaliseerde multimodale orthese behandeling is doelmatig ten opzichte van de gebruikelijke zorg - STUDIE OPZET Multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial - STUDIEPOPULATIE EN GROOTE 126 personen met diabetes, neuropathie en een geschiedenis van plantair voetulcus - HULPMIDDEL Drukverbeterde orthopedische schoenen plus huisschoenen, feedback over gemeten druk en schoengebruik, thuis-monitoren van de voettemperatuur en patiënt educatie, inclusief waar nodig motiverende gespreksvoering - STANDAARDZORG Orthopedische schoen en ongestructureerde educatie - UITKOMSTMATEN Kosten per voorkomen voetulcus en per gewonnen QALY, en therapietrouw in het dragen van de schoenen - ECONOMISCHE EVALUATIE Vanuit een maatschappelijk perspectief - TIJDPAD Start: 31/12/20; M1-6 opzet; M7-27 patiëntinclusie; M7-45 follow-up; M40-48: analyse/rapportage - KERNWOORDEN Diabetische voet; Ulcus preventie; Orthopedische schoen; Sensor feedback; Temperatuur monitoring; Kwaliteit van het leven; Therapietrouw

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
853001116
Looptijd: 62 %
Looptijd: 62 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.A. Bus
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC