Mobiele menu

Cost-effectiveness of a transmural integrated care program for knee arthroplasty patients in the working population

Projectomschrijving

Betere zorg gericht op arbeidsparticipatie voor mensen met knieprothese

In 2030 zullen in Nederland meer dan 57.000 knievervangende operaties plaatsvinden. De helft van deze operaties vindt plaats bij patiënten die willen blijven werken. Helaas is de zorg na de operatie niet gericht op het weer kunnen werken of actief zijn in het leven. Daardoor kan een groot deel van deze patiënten niet, of slechts na een lange periode weer werken.
Het Amsterdam UMC (VUmc en AMC) zal samen met zes ziekenhuizen een programma voor betere zorg na de operatie gaan testen. Deze zorg bestaat uit actieve verwijzingen van de behandelend orthopedisch chirurg naar bijvoorbeeld een gespecialiseerde fysiotherapeut, een revalidatieprogramma op basis van doelen die de patiënt zelf wil bereiken en een mobiele app met advies op maat. De financiële bijdrage van ZonMw Doelmatigheid wordt gebruikt om vast te stellen of deze extra zorg de kwaliteit van leven van de patiënten verbetert en de kosten voor gezondheidszorg en werkverzuim verminderen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Integrated care programmes for sport and work participation, performance of physical activities and quality of life among orthopaedic surgery patients: a systematic review with meta-analysis. BMJ Open Sport Exerc Med. 2020; 6(1):e000664.
Auteur: Pieter Coenen, Gerben Hulsegge, Joost G Daams, Rutger C van Geenen, Gino M Kerkhoffs, Maurits W van Tulder, Judith A Huirne, Johannes R Anema, P Paul Kuijer.
Magazine: BMJ Open
Titel: Knee arthroplasty: a window of opportunity to improve physical activity in daily life, sports and work
Auteur: Pieter Coenen, Carlien Straat, P Paul Kuijer
Magazine: BMJ Open
Titel: Development of a Personalized m/eHealth Algorithm for the Resumption of Activities of Daily Life Including Work and Sport after Total and Unicompartmental Knee Arthroplasty: A Multidisciplinary Delphi Study
Auteur: Carlien Straat, Pieter Coenen, Denise JM Smit, Gerben Hulsegge, Esther VA Bouwsma, Judith AF Huirne, Rutger C van Geenen, Rob PA Janssen, Tim AEJ Boymans, Gino MMJ Kerkhoffs, Johannes R Anema, P Paul FM Kuijer.
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

English OBJECTIVES/RESEARCH QUESTION What is the (cost)effectiveness of a transmural integrated care programme supporting return to daily activities (including work) after knee arthroplasty compared to usual care? HYPOTHESIS In 2030, there will be an estimated 57,900 knee arthroplasties in the Netherlands, with about half of these patients expected to be in working age. Three out of 10 Dutch knee arthroplasty patients do not return to work at all and only 50% of the patients return to work within 3 months, which has an major impact on patient’s quality of life. We hypothesize our transmural integrated care intervention to increase (work) participation and quality of life, which will reduce healthcare and work absenteeism costs. STUDY DESIGN A multi-center randomized controlled trial with economic evaluation. STUDY POPULATION Patients from working age (18-67 years) undergoing knee arthroplasty. INTERVENTION A transmural integrated care program, including: 1) active referral to a case-manager (e.g. an occupational/physical therapist), 2) a rehabilitation program based on patient specific participation goal attainment , and 3) a patient tailored m/eHealth intervention (using the existing portal ikherstel.nl linked with activity trackers to provide feedback on achievement of activity goals). USUAL CARE/COMPARISON Knee arthroplasty surgery and subsequent care, in accordance to the guidelines of the Dutch Orthopaedic Association (NOV). OUTCOME MEASURES The primary outcome measure will be quality of life. Secondary outcome will be (work) participation. SAMPLE SIZE / DATA-ANALYSIS We will use multi-level regression with 264 patients to detect meaningful differences. COSTEFFECTIVENESS & BUDGET IMPACT ANALYSES Cost-utility and budget impact analyses from a healthcare and societal perspective will be conducted. A cost saving for society of M€~1,369 annually is expected. IMPLEMENTATION A nationwide implementation strategy will be developed based on a problem analysis identifying barriers and facilitators for the intervention implementation, for which we will hold interviews with stakeholders. TIME SCHEDULE The first 6 months of this project will be spend on problem analysis, optimizing the web-portal and METC approval, the next 24 months will be spend on inclusion and data collection. The last 18 months will be used for analyses and knowledge transfer. Nederlands DOEL / VRAAGSTELLING Wat is de (kosten) effectiviteit van een transmuraal interventieprogramma gericht op terugkeer naar dagelijkse (werk) activiteiten na een knie-vervangende operatie in vergelijking tot gebruikelijke zorg? HYPOTHESE Schattingen geven aan dat er in 2030 zo’n 57.900 knievervangende operaties plaatsvinden in Nederland, waarvan de helft van de patiënten van werkende leeftijd is. Drie op de tien patiënten die een knievervangende operatie ondergaan keert niet terug naar werk. Daarnaast keert maar 50% van de patiënten binnen 3 maanden terug naar werk. Onze hypothese is dat onze interventie gericht op (werk-)participatie de kwaliteit van leven van patiënten zal verhogen terwijl de kosten voor gezondheidszorg en werkverzuim zullen verminderen. STUDIE OPZET Een multi-center gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, in combinatie met een economische evaluatie. STUDIEPOPULATIE Werkende patiënten die een knievervangende operatie ondergaan. INTERVENTIE De transmurale interventie bestaat uit: 1) actieve verwijzing van de behandelend chirurg naar een casemanager (bijv. een ergo- of fysiotherapeut), 2) een revalidatieprogramma gericht op het halen van participatiedoelen en 3) een op maat m/eHealth interventie (gebruikmakend van de bestaande portal ikherstel.nl gelinkt aan beweegmonitoren om feedback te kunnen geven). GEBRUIKELIJKE ZORG / VERGELIJKING Een knievervangende operatie en bijbehorende zorg volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). UITKOMSTMATEN De primaire uitkomstmaat is kwaliteit van leven. Secondaire uitkomst is (arbeids-) participatie. SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA-ANALYSE We zullen data van 264 patiënten verzamelen waarbij multi-level regressie analyses worden uitgevoerd om relevante verschillen te detecteren. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE / BUDGET IMPACT ANALYSE Kosten-utiliteitsanalyse en budget impact analyse worden uitgevoerd vanuit het perspectief van de gezondheidszorg en de maatschappij. We verwachten een kostenbesparing van M€~1.369 per jaar voor de maatschappij. IMPLEMENTATIE Een nationale implementatiestrategie voor de interventie wordt ontwikkeld in een probleemanalyse waarmee belemmerende en bevorderende factoren in kaart worden gebracht met behulp van interviews. TIJDPAD De eerste 6 maanden van dit project worden besteed aan de probleemanalyse, het verbeteren van de portaal en de METC aanvraag de daarop volgende 24 maanden worden de inclusie en data verzameling uitgevoerd. De laatste 18 maanden worden besteed aan analyses, verslaglegging en kennisdeling.

Kenmerken

Projectnummer:
852001929
Looptijd: 98%
Looptijd: 98 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P Coenen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc