Mobiele menu

De doorontwikkeling en gebruikersevaluatie van ADappt – stappen richting implementatie

Projectomschrijving

Met behulp van de VIMP is het ADappt prototype doorontwikkeld naar een demonstratieversie. Veranderingen zijn o.a. een meer gebruiksvriendelijke lay-out, een update naar de meest recente predictiemodellen, de toevoeging van de ‘topic list’, een lijst van gespreksonderwerpen die aan de orde kunnen komen tijdens diagnostisch proces en een vertaling naar het Engels, Duits en Zweeds. De topic list is omgezet naar een printbare lijst met voorbeeldvragen en een tweetal animatievideo’s over wat patiënten en naasten kunnen verwachten op de geheugenpoli. Zo kan ADappt ook worden ingezet om patiënten en naasten beter voor te bereiden. Er hebben think out loud sessies plaatsgevonden met clinici, patiënten en naasten om het gebruiksproces te evalueren. De opgedane inzichten gebruikten we voor de ontwikkeling van de ADappt praktijkwijzer om implementatie te bevorderen. 

Meer informatie

Producten

Titel: ADappt
Auteur: Wiesje van der Flier, Leonie Visser, Ingrid van Maurik, Heleen Hendriksen
Link: http://www.adappt.health

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen het ABIDE project hebben wij een prototype ontwikkeld van ADappt, een webapplicatie voor professionals werkzaam in de geheugenpolikliniek. ADappt helpt professionals om 1) samen met patiënten en naasten te beslissen over diagnostisch testen (gesprekswijzer Samen beslissen), 2) de (biomarker) test resultaten van patiënten met MCI te interpreteren (predictietool) en 3) deze resultaten met patiënten en naasten te bespreken (uitslagpagina patiënt). ADappt draagt daarmee bij aan zorgvuldige en gedeelde besluitvorming tijdens het diagnostisch traject, en stimuleert zo betrokkenheid van patiënten en naasten (mantelzorgers) bij het zorgtraject. Bovendien faciliteert ADappt artsen in gepersonaliseerde en specifieke informatievoorziening aan patiënten met MCI en hun naasten over de kans op het ontwikkelen van dementie, en ondersteunt artsen bij het bespreken van deze gepersonaliseerde uitslag. Het doel van deze VIMP-aanvraag is drieledig. Allereerst, de doorontwikkeling van het ADappt prototype naar een demonstratieversie op basis van de resultaten van onze feasibility pilot. Veranderingen in de demonstratieversie ten opzichte van het prototype zijn: (i) een meer gebruiksvriendelijke lay-out, (ii) een update naar de meest recente predictiemodellen, (iii) toevoeging van de ‘topic list’, een lijst van gespreksonderwerpen die aan de orde moeten komen tijdens diagnostisch proces, en (iv) een vertaling naar het Engels. Ten tweede, de verdere evaluatie door gebruikers in de implementatie-omgeving, dat wil zeggen, artsen werkzaam in geheugenpoliklinieken, alsmede hun patiënten en naasten. De opgedane inzichten gebruiken we tenslotte als input bij ons derde doel, de ontwikkeling van een concreet implementatieplan, inclusief ADappt praktijk-werkwijzer.

Kenmerken

Projectnummer:
7330502011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. W.M.H. van der Flier
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc