Mobiele menu

Diagnostic test interpretation support in general practice (De DiagnostiekBijsluiter)

Aanleiding

Patiënten hebben steeds vaker direct online inzage in hun eigen medisch dossier, met daarbij ook uitslagen van diagnostiek die door de huisarts is aangevraagd, zoals bloedtesten, microbiologische onderzoeken en röntgenfoto’s, echo’s en scans. Bij arts-patiënt communicatie over uitslagen van diagnostiek heeft de huisarts kennis van context en gezondheidsvaardigheden van de patiënt nodig. Onduidelijkheid bij de patiënt over een uitslag kan leiden tot onrust, onnodig extra (herhaald) onderzoek of verwijzingen naar het ziekenhuis.

Doel en werkwijze

In dit project ontwikkelen en evalueren we daarom een methode om online duiding van diagnostiek uitslagen te ondersteunen voor zowel de patiënt als de huisarts. Door co-creatie met alle belanghebbenden ontwikkelen we bij geselecteerde testen ondersteuning met teksten op B1 taalniveau en passende visuele ondersteuning. De ontwikkelde DiagnostiekBijsluiters worden op Thuisarts.nl getest.

Artikel in De Eerstelijns

Lees meer over dit project in het artikel 'Betere voorlichting én minder zorgen met DiagnostiekBijsluiter' in De Eerstelijns (16-02-2023, premium artikel, dus helaas alleen te bekijken met een account).

Artikel in De Eerstelijns

 

Afbeelding
Patiënt in gesprek met huisarts en fysiotherapeut over verschillende zorgopties

Kenmerken

Projectnummer:
08391052120002
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2029
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J Jansen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto's

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.