Mobiele menu

Doodgewoon bespreekbaar; proactieve zorgplanning binnen Daelzicht

Proactieve zorgplanning maakt deel uit van het beleid ‘Palliatieve zorg binnen Daelzicht’. Er is behoefte aan meer kennis en vaardigheden om gesprekken over het levenseinde te voeren met de cliënt en naasten. Gezien de huidige aandacht, motivatie en draagvlak voor palliatieve zorg binnen Daelzicht is de tijd rijp.

Doel

We willen dat onze zorgverleners met voldoende kennis en vaardigheden tijdig en systematisch het gesprek over het levenseinde voeren met de cliënt met een verstandelijke beperking, zodat de palliatieve zorg aansluit op hun wensen en die van naasten.

Aanpak/werkwijze

Onze arts voor verstandelijk gehandicapten en verpleegkundig specialist volgen de train-de-trainerscursus en geven interne gesprekstrainingen proactieve zorgplanning aan betrokken zorgverleners.

Samenwerkingspartners

We werken niet met externe partijen samen. 

Verwachte resultaten

Er is meer regie bij cliënten en naasten over de laatste levensfase. De palliatieve zorg is beter afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt en naasten.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310007
Looptijd: 44%
Looptijd: 44 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ploum
Verantwoordelijke organisatie:
Daelzicht