Mobiele menu

Een gedeeld verhaal

Persoonlijk herstel is het proces naar een betekenisvol leven, ondanks psychische kwetsbaarheid. Sommige mensen met een ernstige psychische aandoening hebben langdurig behoefte aan 24-uurs zorg. Ook of juist dan is persoonlijk herstel mogelijk. Aandacht voor het levensverhaal kan bijdragen aan persoonlijk herstel en een hernieuwd toekomstperspectief. Ook kan aandacht hiervoor de samenwerking verbeteren tussen cliënt, naasten en professionals. In de langdurige zorg blijkt er in de praktijk vaak onvoldoende ruimte te zijn voor het levensverhaal.

Het onderzoek

Deze praktijkkwestie gaan wij onderzoeken binnen ons project ‘Een gedeeld verhaal’. In onze projectgroep zijn vertegenwoordigd: cliënten (Anoiksis), naasten (Ypsilon), zorgprofessionals van Mentrum (ggz) en Cordaan (beschermd wonen), en onderzoekers (Arkin en Amsterdam UMC). Gezamenlijk zullen wij deelnemen aan het traject ‘Cirkelen rond je onderzoek’. Dat is een methode die helpt bij het ontwerpen van een onderzoek dat aansluit bij de praktijk.

Verslagen


Eindverslag

Persoonlijk herstel van een ernstige psychische aandoening is het proces naar een betekenisvol leven, ondanks psychische kwetsbaarheid. Er zijn aanwijzingen dat het reconstrueren van het levensverhaal kan bijdragen aan versterking van identiteit en herstel.
In de dagelijkse praktijk van de zorg aan cliënten met een GGZ-indicatie binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) neemt het levensverhaal van de cliënt echter een beperkte plaats in.
Met ons samenwerkingsverband van cliënt- en naastenvertegenwoordigers, zorgprofessionals en onderzoekers hebben wij deze praktijkkwestie uitgewerkt. We hebben daarbij de volgende doelen vastgesteld.
De levensverhaalinterventie die we gaan gebruiken moet:
- een therapeutisch effect hebben voor de cliënt
- praktisch en concreet zijn
- geschikt zijn voor een brede doelgroep in de Wlz
- implementeerbaar zijn in de dagelijkse behandelpraktijk
Deze doelen hebben we gezamenlijk uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Wij hopen dit project in 2022 te mogen gaan uitvoeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003925
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.B. de Koning PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC