Mobiele menu

Een Gedeeld Verhaal: het bevorderen van persoonlijk herstel en zingeving middels een levensverhaalinterventie bij langdurig zorgafhankelijke cliënten met een ernstige psychische aandoening

Projectomschrijving

Het project 'Een gedeeld verhaal' richt zich op persoonlijk herstel en zingeving bij mensen met een ernstige psychische aandoening die langdurige zorg ontvangen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In de WLZ is persoonlijk herstel een centraal thema, met de erkenning dat het eigen levensverhaal en de betekenis die daaraan wordt gegeven cruciaal zijn. Het onderzoek concentreert zich op de praktijkkwestie van onvoldoende ruimte voor het levensverhaal in de langdurige zorg.

Doel

Het doel van het project is het onderzoeken van persoonlijk herstel binnen de WLZ, met specifieke aandacht voor het levensverhaal. Hierbij staat de ontwikkeling van een levensverhaalinterventie centraal. De haalbaarheid van deze interventie wordt geëvalueerd op drie WLZ-locaties.

Aanpak

In het onderzoeksteam zijn verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd, waaronder cliënten (Anoiksis), naasten (Ypsilon), zorgprofessionals van Mentrum (ggz), Cordaan en Triade Vitree (beschermd wonen), en onderzoekers (Arkin en Amsterdam UMC). De levensverhaalinterventie wordt ontwikkeld en geëvalueerd via co-creatie, waarbij cliënten, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers gezamenlijk betrokken zijn.

Resultaat

De verwachte resultaten omvatten inzicht in de rol van persoonlijk herstel en het levensverhaal binnen de WLZ. De ontwikkelde levensverhaalinterventie wordt geëvalueerd op haalbaarheid op drie specifieke WLZ-locaties.

Vervolg

Indien de resultaten positief zijn: opschaling naar de overige WLZ-GGZ-afdelingen van Mentrum en Cordaan en Triade (veranderdoel).

Kenmerken

Projectnummer:
6390039251
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.B. de Koning
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC