Mobiele menu

Effective strategies to better involve patients with multimorbidity and limited health literacy in decision-making in general practice.

Effectieve strategieën om patiënten met multimorbiditeit en beperkte gezondheidsvaardigheden beter te betrekken bij samen beslissen in de huisartspraktijk

Kwetsbare patiënten hebben vaak moeite om alle medische informatie te bevatten. En om te verwoorden wat ze belangrijk vinden in een beslissing. Huisartsen vinden het dan moeilijk om Samen Beslissen toe te passen.

Doel

We willen Samen Beslissen mogelijk maken voor patiënten met meerdere chronische ziekten én beperkte gezondheidsvaardigheden. We ontwikkelen daarom een simpele aanpak om Samen Beslissen te ondersteunen.

Werkwijze

We gebruiken de volgende vragen als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we deze patiënten het best helpen om te verwoorden wat ze belangrijk vinden in een beslissing?’, ‘Welk hulpmiddel is hiervoor geschikt?’ en ‘Voelen patiënten zich beter gehoord als de huisarts het hulpmiddel gebruikt?’.

In 20 praktijken doorlopen we 4 fasen in 4 jaar:

  1. We nemen bij 60 patiënten Samen-Beslissen-gesprekken die de huisarts voert op video op
  2. Samen met huisartsen en patiënten ontwikkelen we het hulpmiddel
  3. We trainen de huisartsen in Samen Beslissen met het hulpmiddel
  4. We nemen opnieuw 60 gesprekken op

Kenmerken

Projectnummer:
10060022010004
Looptijd: 54%
Looptijd: 54 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G.D.E.M. van der Weijden
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus
Afbeelding

Complexe onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. Dit project is daar één van.