Mobiele menu

GGroen: Ontsluiten van de Gezondheidswaarde van een Groen Zuid Limburg;wat werkt in kwetsbare wijken

Ruimte maken voor Gezondheid in de stad’ (RuimteGIDS) is een samenwerkingsverband in Zuid Limburg. Binnen RuimteGIDS zijn partijen uit beleid, onderzoek en praktijk vertegenwoordigd. Door middel van actie-onderzoek werd kennis over de gezonde stedelijke leefomgeving ontwikkeld. Deze kennis gaat onder andere over de thema’s ontmoeting, lichaamsbeweging en bewonersparticipatie. Groen speelde in de casuïstiek een belangrijke rol. Inzichten wijzen erop dat ingrepen in de leefomgeving een verschillende invloed kunnen hebben voor diverse groepen in de samenleving en dat de sociale omgeving een rol speelt in de relatie tussen de fysieke leefomgeving en gezondheid(sgedrag). Daarnaast werd duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat bestaande kennis over de gezonde leefomgeving wordt meegenomen in lokale plannen en beleid. Het voorgesteld onderzoek kan deze belangrijke inzichten over de invloed van de leefomgeving op gezondheid in de praktijk van kwetsbare wijken nader onderzoeken en concrete stappen zetten in kennisbenutting en een functionerende kennisinfrastructuur, voortbouwend op dit hecht en stevig netwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
11010012310003
Looptijd: 31%
Looptijd: 31 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. Nicole Dukers-Muijrers
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zuid Limburg