Mobiele menu

Implementatie CURA Methodiek De Fabriek

Zorgprofessionals van De Fabriek hebben te maken met morele dilemma’s, rondom palliatieve zorg. Als zorgprofessional moet je je kunnen verplaatsen in andere betrokkenen om zo je blik op de situatie rondom een palliatieve cliënt te verbreden en hoe je met de situatie kunt omgaan. 

Doel

Ons doel is het implementeren van de methodiek CURA om de morele veerkracht en competenties van zorgverleners te vergroten en de morele stress te verminderen. Daarnaast willen we CURA structureel borgen in de diverse contexten van de palliatieve zorg. Hierdoor verbetert onze palliatieve zorg voor de cliënt en naasten.

Aanpak/werkwijze

We gaan 4 zorgprofessionals opleiden tot CURA-ambassadeurs palliatieve zorg. Deze komen uit alle lagen van de organisatie. Tijdsinvestering 23 uur in een periode van 12 weken. In de training tot CURA-ambassadeur leren ze hoe om te gaan van lastige situaties of morele dilemma’s rondom palliatieve zorg, zowel individueel als in groepsverband. 

Gedurende een periode van 15 maanden na de afronding van de training van 12 weken, zijn 4 CURA-ambassadeurs palliatieve zorg gemiddeld 1,5 uur per week aanspreekpunt voor de zorgverleners bij vraagstukken die vallen onder de reeks CURA. Bij een psychogeriatrie-afdeling (PG-afdeling) is de gemiddelde verblijfsduur 8 maanden. Dat betekent een groot verloop binnen de groep cliënten die binnen de casus palliatieve zorg vallen. Voor de implementatie maken we gebruik van de CURA-implementatietool.

Samenwerkingspartners

We werken samen met het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Limburg, Opleidingsinstituut Welkom in jezelf, Centrum voor Levensvragen Limburg en de erg betrokken huisarts. Bijzonder aan deze samenwerking is dat we met alle partijen al geruime tijd samenwerken, de neuzen dezelfde kant op staan en we elkaar weten te vinden in de problematiek rondom palliatieve zorg. 

Verwachte resultaten

Meer kennis, draagkracht, verbinding in het team, maar ook met naasten, mantelzorgers en huisartsen. Daarnaast draagt de implementatie van CURA bij aan werkplezier, vertrouwen en begrip voor elkaar. Deze doelgroepen krijgen handvatten om het gesprek aan te gaan in iedere fase van het palliatieve proces, dus zowel de medewerkers als de cliënten en hun naasten.

Vervolg

Dit project is een vervolg van ‘De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg’.

ZonMw en morele dilemma’s

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over ons onderwerp ondersteuning zorgnetwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012410012
Looptijd: 3%
Looptijd: 3 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C Fleuren
Verantwoordelijke organisatie:
Proteion