Mobiele menu

Implementatie 'IMPlementing Advance Care planning Toolkit' (IMPACT) in de kinderpalliatieve zorg

Advance Care Planning (ACP) helpt kinderen en hun gezin om doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling te ontdekken, met zorgverleners te delen en op te schrijven. IMPlementing Advance Care planning Toolkit (IMPACT) is een set van materialen en een training voor zorgverleners om ACP vorm te geven. Veel zorgverleners moeten nog een training volgen om IMPACT te gebruiken. Leden van Kinder Comfort Teams (KCTs) voeren vaak ACP-gesprekken en kunnen andere zorgverleners coachen in ACP.

Doel

We ontwikkelden IMPACT in het project ‘PACT-study: Paediatric Advance Care Planning in contexT: towards skilled companionship in paediatric palliative care’. Met dit vervolgproject versterken we het gebruik van IMPACT in de praktijk van de kinderpalliatieve zorg.

Aanpak/werkwijze

We trainden leden van KCTs om ACP-gesprekken met collega’s te oefenen. Zo weten steeds meer zorgverleners wat ACP is en worden zij steeds beter in deze gesprekken. Met een enquête onderzochten we hoe zorgverleners de trainingen vonden en wat ze met de opgedane ACP-vaardigheden doen in hun werk in de praktijk.

Resultaten

Er deden 18 zorgverleners, afkomstig uit alle KCTs, mee aan een 1-daagse training. Zij organiseerden in hun eigen centrum bijeenkomsten over ACP met andere zorgverleners. Zorgverleners vonden de bijeenkomsten leerzaam en zij oefenden graag samen met collega’s. Hierdoor kregen zij meer vertrouwen om ACP-gesprekken ook echt uit te voeren.

Door dit project zijn nu in alle kinderacademische ziekenhuizen en het kinderoncologisch centrum zorgverleners die andere zorgverleners kunnen ondersteunen bij het oefenen van ACP-gesprekken. Oefenen van ACP-gesprekken is nodig om kinderen en hun gezin zo goed mogelijk te kunnen helpen ontdekken wat zij belangrijk vinden voor hun zorg en behandeling.

Vervolg

Het 2e vervolgproject op IMPACT is onderdeel van een geheel van 4 projecten. Met deze projecten gaan we de IMPACT-tool doorontwikkelen voor betere ACP in de kinderpalliatieve zorg.

Naast dit VIMP-project, is ook in de subsidieoproep ‘Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg’ aandacht voor de doorontwikkeling van IMPACT. Daarbij ligt de focus meer op de ontwikkeling van modules voor de verschillende fases van de palliatieve zorg (ziektegericht, symptoomgericht, stervensfase en nazorg) en de samenwerking rondom proactieve zorgplanning binnen de zorgketen.

> Bekijk ons thema Kinderpalliatieve zorg

ZonMw en kinderpalliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij een goede kwaliteit van leven hebben en zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. We financieren vanuit ons programma Palliantie onderzoek naar meer kennis bij zorgverleners en hulpverleners over hoe, waar en wanneer zij kinderpalliatieve zorg horen te geven. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
8440012061
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.C. Fahner MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht