Mobiele menu

PACT-study: Paediatric Advance Care Planning in contexT: towards skilled companionship in paediatric palliative care

Projectomschrijving

Het levenseinde bij kinderen wordt vaak moeizaam onder ogen gezien en kenmerkt zich door een hoge symptoomlast en een late inzet van palliatieve zorg. Inadequate behandeling en onnodig lijden zijn het gevolg. Er zijn veel barrières die een tijdige en heldere communicatie rond het levenseinde in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan het onvoorspelbare ziektebeloop, de sterke focus op genezing/levensverlenging en de complexiteit van het 3-partijen overleg tussen kind, ouders en professionals. Of de emotionele impact van levenseindegesprekken en de handelingsverlegenheid van zorgverleners rond tijdig informeren en shared decision-making

Doel

Inspanningen om samen met ouders en kind te praten over toekomstige zorg en behandeling dat aansluit op hun wensen en behoeften, is belangrijk. Er zijn in de kindergeneeskunde nauwelijks best practices of Advance Care Planning (ACP)-interventies beschreven. We willen ACP toepasbaar maken voor kinderen en hun ouders, en het ontwikkelen van een zowel theoretisch als empirisch onderbouwde ACP-interventie, die kan worden gebruikt bij kinderen met verschillende aandoeningen/ontwikkelingsniveaus en hun ouders.

Aanpak/werkwijze

Op basis van literatuur en vooronderzoek naar de ervaringen van kinderen, ouders en zorgverleners met ACP ontwikkelden we de IMPACT ACP gespreksmethodiek. IMPACT is door artsen en verpleegkundigen in 8 proeftuinen getest. Gesteund door de IMPACT-materialen nodigt de zorgverlener het kind en de ouders uit te vertellen over hun leven met de ziekte. Dit vormt de basis om samen vooruit te kijken en te bedenken welke zorg en behandeling het beste bij het kind en het gezin past.

Resultaten

IMPACT bestaat uit materialen voor kinderen, ouders en zorgverleners die hen helpen ACP gesprekken voor te bereiden en te voeren en een tweedaagse training voor zorgverleners. Ouders, kinderen en zorgverleners vertelden dat de IMPACT-methodiek hen hielp open te spreken over wat hen bezig houdt, ook als het slechter gaat. IMPACT hielp hen te spreken over de ziekte én over wat het betekent te leven met deze ziekte, een onvoorspelbare toekomst en wat daarbij voor hen belangrijk is. De vertaling van de gespreksinhoud naar gezamenlijke doelen en het afstemmen welke zorg en behandeling daarbij het beste past vraagt veel vaardigheid.

De IMPACT-materialen zijn vrij beschikbaar op kinderpalliatief.nl. Het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg geeft de training.

Vervolg

Er startte een vervolgproject in 2022. Met dit vervolgproject versterken we het gebruik van IMPACT in de praktijk van de kinderpalliatieve zorg. Er start een 2e vervolgproject in 2023, waarmee we de IMPACT-tool gaan doorontwikkelen voor betere ACP in de kinderpalliatieve zorg.

ZonMw en proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg

De projecten ontvangen subsidie vanuit ons programma Palliantie . Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij een goede kwaliteit van leven hebben en zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Het tijdig herkennen en regelmatig bespreekbaar maken van het levenseinde helpt kinderen en hun gezin om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners en hulpverleners dit inventariseren en vastleggen. We financieren vanuit ons programma Palliantie onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de kinderpalliatieve zorg.

Afbeelding
Foto Laura Verweij portretfoto

Verpleegkundig specialist Laura Verweij - van den Oudenrijn, projectleider Marijke Kars en anderen vertellen over hun ervaringen met de training. 'Ik kan ouders en kinderen nu vooraf concrete vragen meegeven om over na te denken.'

> Lees het interview

Producten

Titel: Pediatricians’ experiences and attitudes regarding Advance Care Planning (ACP-I 2019)
Auteur: J.C. Fahner1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Development of IMPACT: Implementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit (ACP-I 2019)
Auteur: J.C. Fahner1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Pediatricians’ experiences with Advance Care Planning (ACP-I 2019)
Auteur: J.C. Fahner1, K.J. Prinsze1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: KIJKEN NAAR DE TOEKOMST ALS OUDERS VAN EEN ERNSTIG ZIEK KIND (NVWPZ 2019)
Auteur: J.C. Fahner1, T.W. Thölking1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Ervaringen van kinderartsen met het spreken over toekomstige zorg en behandeling bij ernstig zieke kinderen (NVK 2019)
Auteur: J.C. Fahner1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: KIJKEN NAAR DE TOEKOMST ALS OUDERS VAN EEN ERNSTIG ZIEK KIND (NVWPZ 2019)
Auteur: J.C. Fahner1, T.W. Thölking1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Handleidingen voor vroegtijdige gesprekken over toekomstige medische zorg en behandeling: een systematische literatuurstudie (NCPZ 2018)
Auteur: J.C. Fahner1, A.J.M. Beunders1, A. van der Heide2, J.A.C. Rietjens2, M.M. Vanderschuren1, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Complex interventions guiding Advance Care Planning conversations:A Systematic Review (ACP-I 2019)
Auteur: J.C. Fahner1, A.J.M. Beunders1, A. van der Heide2, J.A.C. Rietjens2, M.M. Vanderschuren1, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Workshop ACP in Pediatrics (ACP-I 2019)
Auteur: Jurrianne Fahner, Marijke Kars
Titel: Interventions guiding Advance Care Planning conversations Abstract Congress (EACP 2018)
Auteur: J.C. Fahner1, A.J.M. Beunders1, A. van der Heide2, J.A.C. Rietjens2, M.M. Vanderschuren1, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Advance Care Planning. Waarom en hoe? (KPZ congres 2019)
Auteur: Jurrianne C Fahner, Eline Kochen
Titel: Pediatricians’ experiences and attitudes regarding Advance Care Planning (ICPPC 2018)
Auteur: J.C. Fahner1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Spreken over vroegtijdige zorgplanning met kinderen en hun ouders Ervaringen, opvattingen en vaardigheden van Nederlandse kinderartsen (NCPZ 2018)
Auteur: J.C. Fahner1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: OP WEG NAAR ADVANCE CARE PLANNING IN DE KINDERGENEESKUNDE NCPZ 2018)
Auteur: J.C. Fahner1, J.A.C. Rietjens2, A. van der Heide2, J.J.M. van Delden1, M.C. Kars1
Titel: Evaluation showed that stakeholders valued the support provided by the Implementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit
Auteur: Fahner, Jurrianne, Rietjens, Judith, Heide, Agnes, Milota, Megan, Delden, Johannes, Kars, Marijke
Magazine: Acta Paediatrica
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15370
Titel: Towards advance care planning in pediatrics: a qualitative study on envisioning the future as parents of a seriously ill child
Auteur: Fahner, Jurrianne C., Thölking, Thessa W., Rietjens, Judith A. C., van der Heide, Agnes, van Delden, Johannes J. M., Kars, Marijke C.
Magazine: European Journal of Pediatrics
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32193658/
Titel: Survey of paediatricians caring for children with life-limiting conditions found that they were involved in advance care planning
Auteur: Fahner, Jurrianne C., Rietjens, Judith A. C., Heide, Agnes, Delden, Johannes J. M., Kars, Marijke C.
Magazine: Acta Paediatrica
Titel: Interventions Guiding Advance Care Planning Conversations: A Systematic Review
Auteur: Fahner, Jurrianne C., Beunders, Alexandra J.M., van der Heide, Agnes, Rietjens, Judith A.C., Vanderschuren, Maaike M., van Delden, Johannes J.M., Kars, Marijke C.
Magazine: JAMDA
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30471947
Titel: IMPACT: Advance care planning interventie voor in de kindergeneeskunde
Auteur: Jurrianne Fahner en Marijke Kars
Titel: IMPACT: Samen praten over zorg en behandeling
Auteur: Jurrianne Fahner en Marijke Kars
Link: https://www.kinderpalliatief.nl/impact/kinderen
Titel: Rapportage Expertmeetings ACP in de kindergeneeskunde in kinderacademische centra de VS
Auteur: Jurrianne Fahner en Marijke Kars
Titel: 2-daagse IMPACT training: Advance care planning in de kindergeneeskunde-Samen praten over zorg en behandeling
Auteur: Jurrianne Fahner en Marijke Kars

Verslagen


Eindverslag

Advance care planning (ACP) verbindt het perspectief van kind en ouders op hun leven met ziekte met het medisch perspectief van zorgverleners, om samen passende en hoogwaardige zorg voor kind en gezin in te richten, ook als het levenseinde nadert.
Met het PACT-project is, op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijk kennis van jongeren, ouders en zorgverleners, de IMPACT interventie ontwikkeld.
IMPACT is een ACP interventie voor kinderen met een levensduurbekortende ziekte. IMPACT bestaat uit een tweedaagse training voor zorgprofessionals en materialen voor kinderen, ouders en zorgverleners die hen helpen ACP gesprekken te voeren (www.kinderpalliatief.nl/impact).
IMPACT door artsen en verpleegkundigen in 8 proeftuinen getest. Ouders, de deelnemende jongeren en de zorgverleners geven aan dat deelname aan IMPACT een open gesprek mogelijk maakt, ook over het levenseinde. De IMPACT training wordt gecontinueerd in het lesprogramma van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.

Het levenseindeproces bij kinderen kenmerkt zich door een late inzet van palliatieve zorg, met onnodig lijden tot gevolg. Bij volwassenen verbetert Advance Care Planning de kwaliteit van het levenseindeproces. Advance Care Planning is een proces van gesprek en afstemming over wensen, waarden en behandelvoorkeuren, dat richting geeft aan toekomstige zorg.

Doel: ontwikkeling van de Advance Care Planning voor kinderen met levensbedreigende ziekte
Met het PACT-project wordt beoogd een Advance Care Planning interventie te ontwikkelen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun ouders.

Proces: ontwikkeling interventie en testen en evalueren bij de doelgroep
De interventie wordt samen met jongeren, ouders en professionals ontwikkeld en in enkele kinderziekenhuizen en regionale netwerken getest. Aan de hand van interviews wordt geëvalueerd of Advance Care Planning ouders en kinderen helpt bij het richting geven van het levenseindeproces en bij de afstemming tussen kind, ouder en zorgverlener.

Het PACT-project is een samenwerkingsproject van de afdeling Medical Humanities, UMC Utrecht en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC.

Samenvatting van de aanvraag

Het levenseinde bij kinderen wordt vaak moeizaam onder ogen gezien en kenmerkt zich door een hoge symptoomlast en een late inzet van palliatieve zorg. Inadequate behandeling en onnodig lijden zijn het gevolg. Er zijn veel barrières die een tijdige en heldere communicatie rond het levenseinde in de weg staan onder andere het onvoorspelbare ziektebeloop; de sterke focus op genezing/levensverlenging; de complexiteit van het driepartijen overleg tussen kind, ouders en professionals; de emotionele impact van levenseinde gesprekken en de handelingsverlegenheid van professionals rond tijdig informeren en shared decision-making. Inspanningen om de participatie van ouders en kinderen te vergroten zodat de zorg beter aansluit op hun behoeften en wensen, zijn beperkt succesvol gebleken.

Bij volwassenen verbetert Advance Care Planning (ACP) de kwaliteit van het levenseinde. De verwachting is dat dit ook voor kinderen, ouders en overige gezinsleden geldt, als door tijdige ACP de zorg beter wordt afgestemd op hun voorkeuren, wensen en noden. ACP is een geformaliseerd proces van gesprek en afstemming, dat patiënten in staat stelt om hun wensen, waarden en behandelkeuzes te uiten, indien gewenst vast te leggen, en daarmee richting te geven aan toekomstige behandeling.

ACP heeft zich ontwikkeld van een proces dat voornamelijk was gericht op het verhelderen van specifieke afspraken over medisch handelen aan het einde van het leven, naar een mogelijkheid om patiënten en hun familie te helpen zich op hun eigen wijze voor te bereiden op de veranderingen ten gevolge van een ernstige progressieve ziekte, en met hen samen de verpleegkundige, medische en psychosociale zorg zodanig te plannen dat die aansluit op hun behoeften, hoop en doelen.

Er zijn in de kindergeneeskundenauwelijks best practices of ACP-interventies beschreven. Met dit project zoeken we naar vormen van ACP die toepasbaar zijn voor kinderen en hun ouders en ontwikkelen we een zowel theoretisch als empirisch onderbouwde ACP interventie, die gebruikt kan worden bij kinderen met verschillende aandoeningen/ontwikkelingsniveaus en hun ouders. Voor de ontwikkeling van deze interventie maken we gebruik van het Medical Research Council-framework, een bewezen effectieve werkwijze voor het wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelen en testen van complexe interventies. Aan de hand van dit model bestaat het PACT-project uit 2 fasen, een interventie ontwikkelingsfase en een evaluatie fase.

Fase 1, de ontwikkelingsfase, bestaat uit drie deelstudies waarin we achtereenvolgens:

  • De bouwstenen die passen in een kinder-ACP interventie vaststellen. Op basis van een literatuurreview identificeren we de componenten waaruit bestaande ACP interventies zijn opgebouwd en wat de gedachte is achter de keuze voor deze componenten, de opbouw van de ACP benadering en de wijze waarop de interventie tot de patiënt komt.
  • Aan de hand van een survey en een kwalitatieve interviewstudie onderzoeken we wat professionals onder ACP verstaan, welke strategieën ze voor ACP hanteren en wat in hun optiek barrières en facilitators voor de uitvoering van ACP zijn.
  • Een kwalitatieve (online) focusgroep studie uitvoeren onder ouders en onder adolescenten om hun ervaringen, opvattingen en wensen aangaande ACP te exploreren. De ontwikkelingsfase sluit af met een integratie fase waarin de interventie wordt samengesteld en gevalideerd aan de hand van expertmeetings waarin alle betrokken actoren zijn vertegenwoordigd (kinderen, ouders en professionals).

Fase 2, de evaluatiefase, bestaat uit een participerende proces evaluatie waarin de interventie in een zestal in-en extramurale proeftuinen bij 30 cases geëvalueerd. Met deze zes proeftuinen coveren we de 1e, 2e en 3e lijn en bereiken we verschillende disciplines. Per proeftuin worden 2 professionals getraind in de ontwikkelde Kinder-ACP interventie. Elke case bestaat uit een kind met een levensverwachting van minder dan een jaar, de ouders, de uitvoerder van de interventie en een betrokken tweede professional. Door semi-gestructureerde interviews met deze 4 respondenten exploreren we hun ervaringen op de onderstaande deelgebieden:

  • het proces (timing, locatie, gespreksvoerder),
  • het product (materialen, opbouw interventie, componenten, handleiding, gebruikte planformulieren),
  • de ervaring/beleving van het deelnemen aan/uitvoeren van de interventie (wat brengt het en waar neemt het iets weg, aspecten als controle/regie, (on)zekerheid, begrip, angst, ontwrichting, verlichting, coping, toerusting)
  • de ervaren gevolgen interventie (besluitvorming, relatie ouder-kind, kind-professional en ouder-professional, doelgerichtheid)

Op basis van de participatie van alle belangrijke betrokkenen verwachten we een goed werkbare benadering voor kinder-ACP te kunnen ontwikkelen. Het project resulteert in een welomschreven kinder-ACP interventie, een toolkit kinder-ACP en een scholings/trainingsprogramma voor ACP bij kinderen.

Kenmerken

Projectnummer:
844001206
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.C. Kars
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht