Mobiele menu

Later begint vandaag - Proactieve (palliatieve) zorgplanning

Projectomschrijving

Maatschappelijk gezien staan we voor een uitdaging. Cliënten komen later en korter bij ons wonen en er is vaak sprake van een complex ziektebeeld. Surplus verstrekt aan 1.080 cliënten zorg en de gemiddelde cliënt komt na 446 dagen na opname te overlijden. Vanaf de dag van opname is het voor onze cliënten van groot belang om kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren wanneer er sprake is van een ongeneeslijke ziekte. Te vaak ligt de nadruk nog op de medische kant en gaan we voorbij aan de gevoelige onderwerpen en daarmee de menselijke, spirituele en emotionele kant van het verhaal. Dit moet anders. Vanuit onze filosofie zoeken we naar duurzame manieren om nieuwe werkwijzen te operationaliseren in onze organisatie.

Doel

We willen binnen 18 maanden op 3 verschillende afdelingen (1 in iedere regio van onze woonzorglocaties) tijdig verkennen en signaleren wat de cliënten en hun naasten bezighoudt als basis voor een actieve zorgplanning.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. We realiseren proactieve zorgplanning door het voeren van een goed gesprek met cliënten en naasten en het toepassen van hulpmiddelen, kennis en handvatten vanuit de interventie. En leggen de identificatie- en kwadrantenkaart samen vast met concrete zorgafspraken in het elektronische zorgdossier van de cliënten.

We willen door een nulmeting en eindmeting in de elektronische zorgdossiers terugzien dat de identificatie- en kwadrantenkaart op basis van het goede gesprek is toegepast bij iedere cliënt. En dat op basis hiervan concrete (proactieve) zorgafspraken zijn gemaakt en vastgelegd in het elektronische zorgdossier van de cliënt. We hopen met enquêtes positieve(re) ervaringen op te halen bij de cliënten, hun naasten en onze medewerkers rond proactieve palliatieve zorgverlening.

Samenwerkingspartners

We zijn voornemens de samenwerking op te zoeken met het Transmurale centrum (regio Breda) en de betrokkenen vanuit Surplus, om zo kennis uit te wisselen en hulpmiddelen te delen.

Verwachte resultaten

We verwachten dat de interventie, mede dankzij het feit dat dit initiatief vanuit de medewerkers zelf komt en niet van hogerhand, een grote impact heeft voor onze cliënten. Dit alles moet bijdragen aan de toepassing van een proactieve (palliatieve) zorgplanning en bovenal, aan de kwaliteit van leven van onze cliënten en hun naasten.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310013
Looptijd: 52%
Looptijd: 52 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G Verlijsdonk
Verantwoordelijke organisatie:
Surplus