Mobiele menu

Mental health practitioners in action: from cost-effective cognitive-behavioural protocol to personalised treatment plan for patients with persistent medically unexplained symptoms (MUPS) in general practice

Projectomschrijving

De praktijkondersteuner GGZ in actie: van een kosten-effectief protocol naar een persoonsgerichte behandeling voor SOLK-patiënten in de huisartsenpraktijk

Aanhoudende somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor, leiden tot een slechtere kwaliteit van leven, ziekteverzuim en veel zorggebruik. De praktijkondersteuner (POH-)GGZ in de huisartsenpraktijk die daarvoor getraind is, kan SOLK-patiënten ‘passende zorg op de juiste plek’ bieden. Persoonsgericht, dichtbij huis en gericht op kwaliteit van leven en zelfmanagement.

Doel

In ons eerdere onderzoek bleek korte cognitieve gedragstherapie door de POH-GGZ kosteneffectief bij SOLK-patiënten. Daarbij kwam de behoefte naar voren om de behandeling meer persoonsgericht te maken, bijvoorbeeld afhankelijk van wat de patiënt al weet, nog kan en belangrijk vindt. Daarom heeft dit actieonderzoek tot doel om samen met POH-GGZ deze behandeling door te ontwikkelen.

Werkwijze

We gebruiken daarbij zowel hun praktijkervaringen bij het toepassen van de behandeling als de inbreng van SOLK-patiënten en deskundigen. Dit levert een handleiding op, waarmee POH-GGZ deze behandeling persoonsgericht kunnen toepassen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Persistent medically unexplained physical symptoms (MUPS, SOLK in Dutch) are highly prevalent, impairing and costly. An effective treatment for MUPS by mental health nurse practitioners (MHNP) in general practice is urgently needed and a national research priority. We recently showed a short-term cognitive-behavioural intervention (MUPS-CBT) delivered by MHNP in general practice to be cost-effective. Notwithstanding these promising results, the evaluation indicated room for improvement. In particular, ways to personalize (tailor) the intervention to both the MNHP and the patient’s context, e.g. level of education, knowledge, health skills, preferences and severity of symptoms. Thus we aim to further develop the MUPS-CBT protocol together with MHNPs and general practitioners in a systematic action research approach including peer group (intervison) sessions. The resulting augmented MUPS-CBT manual, will enable MHNPs to make personalized treatment plans and will stimulate the availability of this urgently needed intervention.

Kenmerken

Projectnummer:
10060011910006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P. Slottje
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Enkelvoudige onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

Om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisarts-geneeskunde, financieren we 7 projecten die aan de slag gaan met enkelvoudige onderzoeksvragen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.