Mobiele menu

ON2 Almere

De bakermat van het ZonMw-project Oog voor Naasten en Nabestaanden stond onder andere in Almere. We realiseerden ons op een goed moment dat we in onze zorg voor de terminaal zieke patiënt te weinig oog hadden voor de naasten en toekomstig nabestaanden.

Doel

We willen de zorg verbeteren voor de naasten en nabestaanden van een terminaal zieke patiënt met de implementatie van de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek.

Aanpak/werkwijze

Medewerkers en vrijwilligers zijn geschoold om meer aandacht te hebben voor de noden van de naasten en nabestaanden. Oog voor naasten en nabestaanden is een vast agendapunt van allerlei overlegstructuren op de werkvloer en in contact met het management. Ook ontwikkelden we voorlichtingsmateriaal.

Samenwerkingspartners

In het Netwerk Palliatieve Zorg Almere participeerden 3 organisaties in het onderzoek: WoonZorg Flevoland, Hospice Almere (en de wijkverpleging werkzaam in Hospice Almere) en ZonZorg.

Resultaten

Het grootste effect van dit project is bewustwording bij de hulpverleners. Oog voor naasten en nabestaanden is geïntegreerd in de zorg zoals de deelnemende organisaties leveren en is een vast agendapunt van allerlei overleggen. Het project Oog voor naasten en nabestaanden is voor de organisaties die hieraan meededen geen project meer, maar een manier van werken. Naasten en nabestaanden waarderen het zeer dat de zorg is verbeterd. Hospice Almere en de wijkverpleging werkzaam in het hospice ontwikkelden een informatiemap en een folder voor eigen gebruik. Hierin namen zij informatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en een brochure behorend bij dit ZonMw-project op.

ZonMw en Oog voor naasten

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. En op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw.

Kenmerken

Projectnummer:
844001906
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Ponstein
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Almere