Mobiele menu

ON2 Oog voor Naasten en Nabestaanden: voor- en nazorg voor naasten rondom het ziekzijn en sterven van hun dierbare, met aandacht voor individuele behoeften, gezondheidsvaardigheden en cultuursensitieve communicatie - NPZ Zuid-Holland Noord

Projectomschrijving

In het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord gaan 4 hospices (Duin en Bollenstreek, Issoria, Alphen-Nieuwkoop en Xenia) en 2 wijkteams (Marente en WIJdezorg) werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening.

Doel

We willen ervoor zorgen dat alle naasten in onze regio de aandacht krijgen van zorgverleners als het gaat om hun wensen en behoeften in de palliatieve zorg. 

Aanpak/werkwijze

Binnen het ON2-project brengen ze 4 ZonMw-projecten die aandacht hebben voor naasten bijeen: Oog voor Naasten, Mantelzorg op Maat, InCaSu@home en Werkboek Rouwzorg. Daarnaast zorgt Pharos ervoor dat de methodiek aansluit bij de behoeftes van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. Elke deelnemer gaat intern kijken hoe de ON2-methodiek te implementeren en te borgen is.

Verwacht resultaat

We willen met onze deelname aan het ON2-project zorgen dat alle naasten in onze regio als vanzelfsprekend aandacht krijgen van zorgverleners. En dat naasten zich dus beter begrepen en gesteund voelen.

ZonMw en Oog voor naasten

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. En op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord gaan 4 hospices (Duin en Bollenstreek, Issoria, Alphen-Nieuwkoop en Xenia) en 2 wijkteams (Marente en WIJdezorg) werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening.

Binnen ON2 brengen we 4 ZonMw-projecten, die aandacht hebben voor naasten, bijeen: Oog voor Naasten, Mantelzorg op Maat, InCaSu@home en Werkboek Rouwzorg. Daarnaast zorgt Pharos ervoor dat de methodiek ook aansluit bij de behoeftes van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. Elke deelnemer gaat intern kijken hoe de ON2 methodiek te implementeren en te borgen is.

We willen met onze deelname aan het ON2-project zorgen dat alle naasten in onze regio als vanzelfsprekend aandacht krijgen van zorgverleners. En dat naasten zich dus beter begrepen en gesteund weten.

Kenmerken

Projectnummer:
844001902
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Kors-Walraven
Verantwoordelijke organisatie:
Transmuralis