Mobiele menu

Oog voor naasten (2 ON2) Netwerk palliatieve zorg Midden-Holland

De zorgverlener heeft oog voor de grote impact die confrontatie met de naderende dood heeft voor de patiënt. Het is nog vaak te persoons- of situatieafhankelijk of de naaste ook werkelijk gezien wordt. De Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek biedt de mogelijkheid structureel aandacht voor de naasten te borgen in de werkprocessen. 3 organisaties in Midden-Holland wilden dit implementeren.

Doel

We willen de ON2 methodiek implementeren, om aandacht aan de naasten en nabestaanden structureel in te bedden in de organisatie.

Aanpak/werkwijze

Onderzoekers begeleiden het proces van implementatie bij 3 organisaties. De netwerkcoördinator volgde op afstand de vorderingen en stimuleerde het delen van ervaringen in de regio. Op enkele momenten coachte zij de trekkers van het project als het even tegen zat. Alle leden van het netwerk konden de implementatie volgen, succes verhalen en tegenvallers mee gekregen. Door het delen in het netwerk is het gelukt partijen enthousiast te maken om ook met ON2 te gaan werken.

Samenwerkingspartners

In het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland participeerden 3 organisaties aan het onderzoek: De Zevenster, Welthuis en ZorgBrug. Oog voor naasten en nabestaanden speelt zich af binnen de organisaties op alle fronten. Zowel formeel als informele zorgcollega’s als ook stafleden worden gestimuleerd oog te hebben voor de naasten. Of het nu de koffie vrijwilliger, locatiemanager of de administratief medewerker is, iedereen binnen deze intramurale organisaties kan contact leggen met naasten. Richten op de bewoner is vanzelfsprekend, de naaste aankijken, aanspreken en ‘zien’ nu ook!

Resultaten

Gezien en erkend worden ervaren naasten in de meeste gevallen als prettig. Zorgverleners waarderen dit contact ook meer dan zij zelf dachten. Het geeft informatie en maakt het contact laagdrempeliger als je elkaar iets beter kent. Toch bleek ook dat niet alle naasten op aandacht zitten te wachten. Goed aftasten of duidelijk de vraag stellen of er behoefte aan is, voorkomt ruis.

Flyers en de website Oog voor naasten worden met de in dit project opgedane kennis nog verbeterd. Verder enthousiasmeren en stimuleren we de leden van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland om met ON2 te gaan werken met een webinar, actiepunt 2024 en individuele gesprekken. De projecten zijn hierin afhankelijk van het overkoepelende onderzoeksproject dat nog niet afgerond is.

ZonMw en Oog voor naasten

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. En op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw.

Kenmerken

Projectnummer:
844001912
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.S. Weverling
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland