Mobiele menu

Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG) – deelproject 3: “Integratie GV eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken”

Er is steeds meer aandacht voor zingeving in de eerstelijns palliatieve zorg. Maar hoe ontdekken zorgverleners de behoeften aan zingeving bij patiënten en naasten? Wanneer en hoe verwijs je door naar een andere zorgverlener? En hoe zorg je ervoor dat de aandacht voor zingeving goed aansluit bij hoe de zorg op een bepaalde plek georganiseerd is, en dat het goed ingebed is in de zorg die iedere dag wordt gegeven?

Doel

Het doel is dat zorgverleners in de eerstelijn de aandacht voor zingeving kunnen vormgeven. Ze kunnen uit de producten die we ontwikkelen kiezen wat bij hun situatie past. Daardoor kunnen ze beter aansluiten bij de wensen van patiënten en naasten in de palliatieve zorg.

Aanpak/werkwijze

In dit onderzoek werkten we intensief samen met 3 verschillende vormen van eerstelijns palliatieve zorg in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Samen met de belangrijkste spelers ontwikkelden we scholingen en tools, afgestemd op wat er al ontwikkeld werd op de locaties. Door regelmatig de ontwikkelingen op de locaties te vergelijken konden we verbeteringen aanbrengen. De tools presenteerden we in trainingen en verbeterden we vanuit het praktisch gebruik.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met de andere PLOEG-projecten, Hogeschool Viaa, Fivoor, Hogeschool Windesheim, patiëntenorganisaties, geestelijke verzorgers en een beleidsmaker. 

Resultaten

In dit project ontwikkelden we de volgende hulpmiddelen:

  • een lesmodule Signalerings-en verwijzingstool 'Zorg voor zingeving' bestaande uit een PowerPoint en een docenthandleiding voor hbo verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), verpleegkundig specialist (7)
  • een signalerings- en verwijzingstool ‘Zorg voor zingeving’ en 3 bijbehorende tools, een informatiefolder en aanwijzingen hoe te gebruiken voor zorgverleners in de eerstelijnszorg
  • een handreiking Implementatie tools zorg voor ‘Zingeving in de thuissituatie’ voor beleidsmakers en leidinggevenden in zorgorganisaties, met tips en stappen hoe te implementeren

Hierin stemden we af met 2 andere landelijke onderzoeksprojecten. De hulpmiddelen zijn te vinden op de website van Palliaweb. Ook publiceerden we een aantal wetenschappelijke artikelen met leerpunten uit dit onderzoek.

Inmiddels heeft het project al allerlei hulpmiddelen opgeleverd om de geestelijke verzorging en zorg rondom zingeving thuis te verbeteren. In dit interview vertellen de onderzoekers van alle PLOEG-projecten, als ook een huisarts, een geestelijk verzorger en een patiënt, over de meerwaarde hiervan.

> Lees het interview

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Lees meer op ons onderwerp zingeving in de palliatieve fase.

Producten

Titel: Financiering van GV in de thuissituatie. Observaties en vragen vanuit de PLOEG-projecten
Auteur: Liefbroer et al., (2020)
Magazine: Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 23 (nr 98), 56-61
Link: https://research.vu.nl/en/publications/financiering-van-geestelijke-verzorging-in-de-thuissituatie-obser
Titel: Succesvol onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg. Lessen vanuit de PLOEG-projecten
Auteur: Liefbroer et al. (2022)
Magazine: Tijdschrift Geestelijke Verzorging jaargang 25 (nr 105), 10-19
Link: https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/678174711/TGV_105_P10_19_Liefbroer.pdf
Titel: Zorg voor zingeving in de palliatieve thuissituatie. Observaties en resultaten van het project PLOEG 3
Auteur: Damen et al.
Magazine: Tijdschrift Geestelijke Verzorging
Link: https://www.viaa.nl/content/uploads/TGV-108-P10-19-Damen.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
844001602
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.J.W. Leget
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit voor Humanistiek