Mobiele menu

PLOEG: Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging. Deelproject 2: In dialoog met je levensverhaal

Wanneer mensen te maken krijgen met ernstige chronische, progressieve ziekten (bijvoorbeeld long-, nier- of hartfalen, kanker), heeft dit vaak een grote invloed op het welbevinden en kwaliteit van leven – niet alleen in lichamelijk, sociaal en psychisch maar ook in spiritueel opzicht. Gaandeweg de ziekte kan dit vragen oproepen, zoals waarom overkomt mij dit, wat is de zin van dit alles en wat geeft houvast om door te gaan.

Doel

Het doel is om de effectieve elementen van verschillende interventies als bouwstenen tot 1 interventie samen te voegen, deze te testen, te evalueren en te implementeren, voor de praktijk van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg.

Aanpak/werkwijze

We ontwikkelden een gespreksmodel voor geestelijk verzorgers die begeleiding bieden aan thuiswonende cIiënten. Dit gespreksmodel bestaat uit 6 ontmoetingen waarin het levensverhaal van de cliënt en het zoeken naar zin- en betekenisgeving centraal staan. Om het gespreksmodel te onderzoeken en te evalueren, namen 75 cliënten en 40 geestelijk verzorgers deel aan onderzoek. Zij vulden vragenlijsten in, hielden logboeken bij en deden mee aan interviews.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met de andere PLOEG-projecten, Universiteit Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Protestantse Theologische Universiteit. 

Resultaten

Het onderzoek leidde tot het gespreksmodel In dialoog met je levensverhaal, met bijbehorend werkboek en flyer. Deze zijn te vinden op Palliaweb. Ook is een training beschikbaar via de website van Tilburg University.

Met deelname aan het gespreksmodel In dialoog met je levensverhaal blijkt het spiritueel en mentaal welzijn van cliënten over de tijd significant te verbeteren. Cliënten ervaren bijvoorbeeld meer troost, kracht en hoop voor de toekomst.

Inmiddels heeft het project al allerlei hulpmiddelen opgeleverd om de geestelijke verzorging en zorg rondom zingeving thuis te verbeteren. In dit interview vertellen de onderzoekers van alle PLOEG-projecten, als ook een huisarts, een geestelijk verzorger en een patiënt, over de meerwaarde hiervan.

> Lees het interview

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Lees meer op ons onderwerp zingeving in de palliatieve fase.

Producten

Titel: Addressing spiritual needs in palliative care: Proposal for a narrative and interfaith spiritual care intervention for chaplaincy
Auteur: Wierstra, I.R., Liefbroer, A.I., Post, L., Tromp, T., & Körver, J.W.G.
Magazine: Journal of Health Care Chaplaincy
Titel: Succesvol onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg. Lessen vanuit de PLOEG-projecten
Auteur: Liefbroer, A.I., Visser, A., Damen, A., Wierstra, I.R., Kok, M.K., Kloosterhuis, J.J., Heikens, M.J.S. & Haverkate, S.F.S.
Magazine: Tijdschrift Geestelijke Verzorging
Titel: Financiering van GV in de thuissituatie
Auteur: Anke I. Liefbroer, Annelieke Damen, Selma Haverkate, Jenny Kloosterhuis, Sjaak Körver, Carlo Leget, Anja Visser, Iris Wierstra en Hetty Zock
Magazine: Geestelijke Verzorging
Titel: A spiritual care intervention for chaplains in home-based palliative care: design of a mixed-methods study investigating effects on patients’ spiritual wellbeing
Auteur: Liefbroer, A.I., Wierstra. I.R., Janssen, D.J.A., Kruizinga, R., Nagel, I., Olsman, E., & Körver, J.W.G.
Magazine: Journal of Health Care Chaplaincy
Titel: In dialoog met je levensverhaal. Folder bij gesprekken over levensvragen
Auteur: Wierstra, I.R., Foppen, A. & Liefbroer, A.I.
Titel: In dialoog met je levensverhaal. Werkboek bij gesprekken over levensvragen
Auteur: Wierstra, I.R., Foppen, A. & Liefbroer, A.I.
Titel: In dialoog met je levensverhaal. Gespreksmodel voor geestelijk verzorgers
Auteur: Wierstra, I.R., Foppen, A. & Liefbroer, A.I.
Titel: Postacademische scholingsmodule In dialoog met je levensverhaal. Een gespreksmodel rond levensvragen en spiritueel welzijn in de eerstelijns zorg
Auteur: Aangeboden door Luce
Titel: Perceptions of Chaplains and Patients on Working with a Narrative Method in Spiritual Care
Auteur: Zundert, M.J., van
Link: https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=158304

Kenmerken

Projectnummer:
844001603
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.I. Liefbroer
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University