Mobiele menu

PLOEG-deelproject 1 (Spirituele zorg dichtbij huis)

Aandacht voor zingeving en levensvragen is onderdeel van palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers zijn hierin gespecialiseerd, maar geestelijke verzorging is nog niet goed ingebed in de thuissituatie. Dit komt doordat het niet zo bekend is, er weinig structurele financiering is en geestelijk verzorgers ondernemerschap moeilijk vinden.

Doel

Het doel is betere inbedding van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de thuissituatie.

Aanpak/werkwijze

We onderzochten hoe geestelijk verzorgers eerdergenoemde problemen rondom zichtbaarheid, financiering en ondernemerschap hebben opgelost. Daarvoor beschreven we van 147 zorgorganisaties hoe zij geestelijke verzorging in de thuissituatie vormgeven, voerden we gesprekken met geestelijk verzorgers en andere zorgverleners en hielden we een enquête onder ex-cliënten van geestelijk verzorgers.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met de andere PLOEG-projecten, Universiteit van Tilburg, Rijksuniversiteit Groningen, Zorgbelang Groningen, Vereniging van Geestelijke Verzorgers (VGVZ), Agora, Stichting PaTz, PalHag, Actiz en Netwerk Palliatieve Zorg. 

Resultaten

Onmisbare oplossingen voor inbedding van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de thuissituatie waren:

  • regelmatige afstemming op de lokale situatie van financiering, aanbod van diensten en samenwerking
  • regelmatig persoonlijk contact met zorgverleners en burgers
  • actieve inzet van de verschillende expertises van geestelijk verzorgers
  • beschikbare ondersteuning voor financiën en zorgkwaliteit

We ontwikkelden verschillende producten waarmee geestelijk verzorgers betere afspraken kunnen maken over samenwerking met andere zorgverleners. En hoe beleidsmakers de zorg zo kunnen organiseren dat het samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere zorgverleners stimuleert. Alle producten zijn te vinden op Palliaweb.

Inmiddels heeft het project al allerlei hulpmiddelen opgeleverd om de geestelijke verzorging en zorg rondom zingeving thuis te verbeteren. In dit interview vertellen de onderzoekers van alle PLOEG-projecten, als ook een huisarts, een geestelijk verzorger en een patiënt, over de meerwaarde hiervan.

> Lees het interview

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Lees meer op ons onderwerp zingeving in de palliatieve fase.

Producten

Titel: Adviesrapport Doorontwikkeling en inbedding organisaties geestelijke verzorging in de thuissituatie
Auteur: Anja Visser, Selma Haverkate, Jenny Kloosterhuis, Hetty Zock
Link: https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie
Titel: PLOEG 1: Spirituele zorg dicht bij huis
Auteur: Anja Visser
Titel: PLOEG: Palliatief Landelijk Onderzoek Geestelijke verzorging
Auteur: Annelieke Damen, Anke Liefbroer, Anja Visser
Titel: Overzicht van het veld
Auteur: Anja Visser, Jenny Kloosterhuis, Selma Haverkate, Hetty Zock
Titel: Spirituele zorg dicht bij huis
Auteur: A. Visser, S. Haverkate, J. Kloosterhuis, H. Zock
Link: https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie
Titel: Zinvolle afstemming in zorg en welzijn
Auteur: Selma Haverkate, Jenny Kloosterhuis, Anja Visser, Hetty Zock
Link: https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie
Titel: Financiering van GV in de thuissituatie
Auteur: Anke Liefbroer, Annelieke Damen, Selma Haverkate, Jenny Kloosterhuis, Sjaak Körver, Carlo Leget, Anja Visser, Iris Wierstra en Hetty Zock
Magazine: Tijdschrift Geestelijke Verzorging
Link: https://www.ucgv.nl/wp-content/uploads/2021/04/TGV-98-P56-61-Liefbroer-et-al.pdf
Titel: Werkboek geestelijke verzorging in de thuissituatie. Vormgeving, doorontwikkeling en inbedding van organisaties geestelijke verzorging
Auteur: Selma Haverkate, Jenny Kloosterhuis, Anja Visser, Hetty Zock
Link: https://palliaweb.nl/getmedia/171ca558-db83-4dd5-be4c-4794ebbe2752/werkboek-verder-vormgeven-gv.pdf
Titel: Zingeving in de thuissituatie
Auteur: PLOEG-onderzoeken
Link: https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie

Kenmerken

Projectnummer:
844001601
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T.H. Zock
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Geestelijke Verzorging en Geestelijke gezondheid