Mobiele menu

PARELS: PARamedische EersteLijns Substitutie; Routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel

Tijdige inzet van paramedische zorg kan opname in een ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen of opnameduur verkorten door substitutie van medische zorg naar paramedische zorg in de thuissituatie.

Doel

Daarvoor ontwikkelen we een routekaart voor het nader onderbouwen en invoeren van paramedische interventies met substitutiepotentieel. We evalueren de routekaart bij 3 interventies:

  • fysiotherapie/oefentherapie bij schouderklachten
  • ergotherapie bij dementie
  • interdisciplinaire paramedische zorg bij ondervoeding

Werkwijze

Het project bestaat uit 5 onderdelen:

  1. opstellen van vorm en inhoud van de routekaart
  2. specificeren van de routekaart voor de 3 interventies
  3. evalueren van de haalbaarheid en potentiële impact van toepassing van de routekaart
  4. aanpassen van de routekaart
  5. aanbevelingen voor invoering van de routekaart.

We evalueren de routekaart op ervaren gezondheid en tevredenheid van cliënten, kwaliteit van zorg, kosten van zorg en werkplezier van zorgverleners.

Verwacht resultaat

De routekaart die we ontwikkelen biedt een leidraad voor hoe het proces moet worden doorlopen van begin (een interventie biedt aanwijzing voor substitutiepotentie) tot daadwerkelijke implementatie in een regio, meerdere regio’s of landelijk (daadwerkelijke verplaatsing van zorg). We richten ons bij de uitwerking van de routekaart enerzijds op de inhoud en uitvoering van paramedische interventies (wetenschappelijke onderbouwing, randvoorwaarden en kwaliteitseisen, benodigde samenwerking met partijen, betrekken van cliënten en mantelzorgers) en anderzijds op het organiseren van opschaling en implementatie (welke fasen moeten worden doorlopen van onderbouwing naar implementatie en opschaling, hoe kan de cliënt het beste betrokken worden, wat kunnen initiatiefnemers zelf regelen, hoe kan adoptie van de interventies bij paramedici en andere zorgprofessionals worden bevorderd, wat moet er op systeemniveau geregeld worden).

Kenmerken

Projectnummer:
10270032210002
Looptijd: 36%
Looptijd: 36 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Verburg
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum

Kwaliteit en transparantie paramedische zorg

Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg is belangrijk voor verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Kwaliteitsstandaarden kunnen bijdragen aan deze kwaliteit en transparantie. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en -producten.