Mobiele menu

Proactief in gesprek over kwaliteit van leven en sterven

Projectomschrijving

Naar aanleiding van een uitgevoerde ‘Zelfevaluatie palliatieve zorg’ wil Cicero de palliatieve zorg in haar dienstverlening naar een hoger plan tillen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar markering –wanneer bevindt je je in de palliatieve of terminale fase – proactieve zorgplanning en adequate registratie van palliatieve zorg in het zorgplan.

Doel

We willen de kwaliteit van de palliatieve zorg voor cliënten van de Cicero Zorggroep verbeteren en borgen door de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals te vergroten. Deze zijn gericht op herkennen van wensen en behoeften van cliënten in de palliatieve fase als basis voor proactieve zorgplanning.

Aanpak/werkwijze

Dit project realiseren we in 2 fasen over een periode van 18 maanden. De fasen bestaan uit:

  1. SVP-training van 12-15 zorgmedewerkers tot aandachtsvelder palliatieve zorg en de opleiding van 2 train-de-ondersteuners.
  2. Uitrol en borging door het vormen van een leidend team en ontwikkelen van een visie en veranderstrategie, en het communiceren van verandervisie en creëren breed draagvlak.

Samenwerkingspartners

Het project voeren we uit binnen de Cicero Zorggroep.

Verwachte resultaten

Een ‘structuur’ die voorziet in kennisoverdracht, scholingsmogelijkheden en praktische tools voor onze zorgverleners ter verbetering van palliatieve zorg voor de client in de palliatieve fase en naasten.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Naar aanleiding van een uitgevoerde “Zelfevaluatie palliatieve zorg” wil Cicero de palliatieve zorg in haar dienstverlening naar een hoger plan tillen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar markering (wanneer ben je palliatief / terminaal?), proactieve zorgplanning en adequate registratie van palliatieve zorg in het zorgplan. Het doel is om de Kwaliteit van palliatieve zorg voor cliënten Cicero Zorggroep te verbeteren en te borgen door het vergroten van kennis en vaardigheden van zorgprofessionals gericht op herkenning van wensen en behoeften van cliënten in de palliatieve fase als basis voor proactieve zorgplanning. In een periode van 18 maanden gaan we in twee fases dit project realiseren. 1. Training van 12-15 zorgmedewerkers tot aandachtsvelder palliatieve zorg en de opleiding van 2 train-de ondersteuners. 2. Uitrol en borging. Resultaat een “structuur” die voorziet in kennisoverdracht, scholingsmogelijkheden, praktische tools ter verbetering van palliatieve zorg!

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220020
Looptijd: 70%
Looptijd: 70 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. van Bilsen
Verantwoordelijke organisatie:
Cicero Zorggroep