Mobiele menu

Proactieve zorgplanning binnen Sprank: vroegtijdig in gesprek met de cliënt over de toekomstige zorg

Projectomschrijving

Binnen Sprank stelden we in 2021 palliatieve zorg beleid op. Hierin is opgenomen dat Sprank de wensen en voorkeuren van de cliënt centraal zet. Handvatten om het gesprek over toekomstige zorgafspraken te voeren met cliënten en naasten ontbreken.

Doel

Sprank streeft naar bewustwording van en kennis bij medewerkers op gebied van proactieve zorgplanning. Van daaruit hebben we 3 doelstellingen:

  1. In oktober 2024 is proactieve zorgplanning onderdeel van het beleid palliatieve zorg binnen Sprank, zodat zorgverleners vroegtijdig het gesprek aangaan met de cliënt over toekomstige zorgafspraken. Afspraken, ondersteuningspunten en doelen ten aanzien van zorgafspraken leggen zij vast in het ondersteuningsplan.
  2. De training in gespreksvoering over proactieve zorgplanning is na implementatie onderdeel van het opleidingsplan.
  3. Medewerkers gaan makkelijker het gesprek over de toekomstige zorgmogelijkheden aan en voelen zich deskundiger in proactieve zorgplanning.

Aanpak/werkwijze

De arts verstandelijk gehandicapten en een gedragsdeskundige volgen de train-de-trainer cursus. Zij trainen vervolgens de leden uit de kennisgroep palliatieve zorg, de gedragsdeskundigen en het coördinerend team verpleegkundigen. Ook komt de training beschikbaar als open inschrijving voor begeleiders.

Verwachte resultaten

Proactieve zorgplanning is opgenomen als interventie in ons beleid. Daarnaast voelen cliënten en verwanten zich meer betrokken bij de zorg en zijn onze medewerkers meer bekwaam.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310012
Looptijd: 43%
Looptijd: 43 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Couprie
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sprank