Mobiele menu

Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld).

Projectomschrijving

Samen beslissen voor iedereen met keuzekaarten-in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld) 

Het is voor veel mensen moeilijk om informatie over zorg en behandelingen goed te begrijpen. Ook zijn de resultaten van zorg niet voor iedereen even goed. Dat is bijvoorbeeld zo voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De manier waarop artsen praten met patiënten heeft invloed op het gesprek en het begrijpen van diagnose, behandelopties, voor- en nadelen van behandelingen en dus op het samen beslissen.

Consultkaarten

Pharos heeft samen met onder andere de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) consultkaarten-in-beeld gemaakt. Dat zijn kaarten met korte, begrijpelijke teksten en plaatjes over een ziekte en de behandelopties. Artsen en verpleegkundigen gebruiken de kaarten nog niet genoeg. En dat is jammer want patiënten die dokterstaal moeilijk vinden zijn er wel blij mee.

Doel en werkwijze

In dit project onderzochten we hoe de kaarten voor nierfalen, artrose in de heup en de knie in de praktijk gebruikt worden, wat gebruikers (zoals artsen, aios, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en patiënten) ervan vinden en wat helpt om de kaarten te gebruiken.

Resultaten

De kaarten helpen om de mogelijke behandelingen goed te begrijpen. En patiënten kunnen dan ook beter meebeslissen welke behandeling het beste bij hen past. Artsen en verpleegkundigen vinden de keuzekaart-in-beeld ook handig. De afbeeldingen helpen patiënten echt. De keuzekaarten-in-beeld staan nu op www.thuisarts.nl/keuzekaart. Dat is mooi want nu zijn ze goed te vinden.

Er moet nog veel gebeuren om te zorgen dat meer artsen de keuzekaart-in-beeld gaan gebruiken. Daarom maakten we een handleiding over het goed gebruiken van de kaarten in de spreekkamer en een stappenplan voor poliklinieken en voor patiëntenorganisaties. Daarin staat wat zij kunnen doen voor meer begrijpelijke taal en meer gebruik van de keuzekaarten-in-beeld.

Producten

Titel: Powerpoint keuzekaart-in-beeld Blijvende schade aan de nieren
Auteur: Pharos
Link: https://tinyurl.com/549rm5ys
Titel: PowerPoint keuzekaart-in-beeld Artrose in de knie
Auteur: Pharos
Link: https://tinyurl.com/3j7cf5wb
Titel: PowerPoint keuzekaart-in-beeld Artrose in de heup
Auteur: Pharos
Link: https://tinyurl.com/5n9yhr6u
Titel: Infographic: Keuzekaarten(in-beeld): verspreiding en gebruik
Auteur: Kennisinstituut, Pharos en alle projectpartners
Link: https://tinyurl.com/2dttz87v
Titel: Gebruikershandleiding keuzekaart-in-beeld
Auteur: Pharos, Nierpatiëntenvereniging Nederland, ReumaZorg Nederland, NOV, NFN/NIV, Kennisinstituut
Link: https://tinyurl.com/yc2j6wan
Titel: Stappenplan - Hoe gaan we op onze poli/afdeling een keuzekaart of keuzekaart-in-beeld gebruiken?
Auteur: Pharos, Nierpatiëntenvereniging Nederland, ReumaZorg Nederland, NOV, NFN/NIV, Kennisinstituut
Link: https://tinyurl.com/bdzye3ft
Titel: Keuzekaart-in-beeld als stramien voor een behandelgesprek
Auteur: Jenneke van der Streek
Magazine: Topic reumatologie
Begin- en eindpagina:
Titel: Keuzekaart-in-beeld als stramien voor behandelgesprek
Auteur: Jenneke van de Streek
Magazine: Topic reumatologie
Begin- en eindpagina:

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Voor een derde van de Nederlanders is het moeilijk om goed de weg te vinden in de zorg en informatie over gezondheid en zorg te begrijpen. We zien dat terug in de uitkomsten van zorg. Deze zijn voor mensen met weinig opleiding, een praktische opleiding, minder goede gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond minder goed dan voor hoger opgeleiden, autochtone Nederlanders en mensen met goede gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden hebben invloed op de effectiviteit van de gesprekken tussen patiënten en zorgprofessionals, op het begrijpen van diagnose, uitkomstinformatie en behandelopties en op het proces van samen beslissen. En dat heeft weer gevolgen voor de uitkomsten van zorg want die zijn voor de eerdere genoemde groepen minder goed. Voor gebruik in de spreekkamer, ter ondersteuning van het informeren van de patiënt en het samen beslissen door zorgverlener en patiënt, is de consultkaart-in-beeld ontwikkeld: begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld. Doelstelling - Met dit onderzoek beogen we: 1. Kennis en inzicht te verkrijgen en te delen over hoe consultkaarten-in-beeld (CIBs) voor nierfalen en voor artrose in de heup en de knie in de praktijk gebruikt worden. En hoe dit bijdraagt aan het proces van samen beslissen, de mate waarin de patiënt, met gewone en met beperkte gezondheidsvaardigheden, participeert, uitkomstinformatie en behandelopties begrijpt en met de professional tot een keuze komt. 2. Kennis en inzicht te verkrijgen en te delen over de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie van keuzehulpen in begrijpelijke taal en beeld (in dit voorstel de casus CIBs) en de barrières die implementatie in de weg staan. Onderzoeksvragen 1. Draagt een consultkaart- in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld) bij aan begrip van de patiënt over diagnose, behandelingen en mogelijke uitkomsten en draagt het bij aan het proces van samen beslissen? Heeft het voor alle patiënten meerwaarde, ook voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden? a. Hoe introduceren zorgverleners de consultkaart-in-beeld tijdens gesprekken met hun patiënten? b. Welke invloed heeft het gebruik van een consultkaart-in-beeld op de mate van participatie van patiënten in het gesprek? c. Welke invloed heeft het gebruik van een consultkaart-in-beeld op het begrip van de patiënt? d. Welke rol spelen de communicatievaardigheden van de zorgverleners daarbij? En welke rol spelen de gezondheidsvaardigheden van de patiënt? Welke communicatievaardigheden (-technieken) ondersteunen het proces van samen beslissen? 2. Ervaren artsen, aios, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en patiënten de consultkaart-in-beeld als ondersteunend tijdens het gesprek over behandelopties zowel bij patiënten met goede als bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden? 3. Wat zijn de randvoorwaarden, succesfactoren en evt barrières op vakgroeps- of instellingsniveau voor een succesvolle implementatie van een consultkaart-in-beeld? Resultaten / Eindproducten We verwerken de bevindingen in een wetenschappelijk artikel, een gebruikshandreiking voor professionals en een implementatiehandreiking voor vakgroepen/ poliklinieken, zorgorganisaties, beroeps-, branche- en patiëntenorganisaties: 1. Inzicht in hoe een CIB het gesprek tussen patiënt en zorgverlener beïnvloedt, welke communicatievaardigheden en -strategieën een zorgverlener ter aanvulling kan inzetten en voor wie een CIB wel of juist niet werkt. Deze inzichten verwerken we in een wetenschappelijk artikel te publiceren in een open access journal. De huidige gebruikshandreiking bij de consultkaarten-in-beeld voor zorgverleners vullen we aan op basis van de bevindingen en resultaten uit dit onderzoek met tips en goede voorbeelden over de meest effectieve manier om een CIB te gebruiken in de spreekkamer. 2. Met de opgedane inzichten in de succes- en faalfactoren (inclusief randvoorwaarden) voor de implementatie van een consultkaart-in-beeld maken we een implementatiehandreiking voor poliklinieken/vakgroepen, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en beroepsorganisaties met aanbevelingen wat betreft de implementatie van CIBs voor vakgroepen/ poliklinieken, zorgorganisaties en de beroeps- patiënten en brancheorganisaties die vormgeven aan het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg. In de handreiking staan ook aanbevelingen voor implementatie in het onderwijs.

Kenmerken

Projectnummer:
05160472110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. GM Boland
Verantwoordelijke organisatie:
Pharos
Afbeelding

Onderzoek naar kennisvragen over uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.