Mobiele menu

Sepsis-related mortality and ICU admissions of patients with acute infections presenting during out-of-hours at GP cooperatives: a retrospective study to identify high-risk groups

Projectomschrijving

Sepsis-gerelateerde mortaliteit en IC-opnames bij patiënten met acute infecties op de huisartsenpost: een retrospectief onderzoek om hoog-risicogroepen te identificeren

Huisartsen zijn doorgaans de eerste zorgverleners bij wie patiënten met infecties hulp zoeken.
Sommige infecties kunnen binnen korte tijd verergeren tot een levensbedreigende situatie. Er is
dan sprake van sepsis. Voor huisartsen is het belangrijk patiënten met (beginnende) sepsis tijdig te
herkennen en door te verwijzen naar het ziekenhuis.

Doel

Het doel van ons onderzoek was om huisartsen aanknopingspunten geven welke patiënten een verhoogd risico op sepsis hebben.

Werkwijze

In dit onderzoek hebben we gegevens geanalyseerd van volwassen patiënten die in 2017-2019 een consult of visite van een huisartsenpost hebben gehad, wegens een klacht die door een infectie veroorzaakt kan zijn. Er werden gegevens van ruim 150.000 contacten geanalyseerd met behulp van databestanden van huisartsenposten, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en sterfteregistratie. Hiervoor is samengewerkt met onder andere het Nivel, Dutch Hospital Data en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Resultaten

De belangrijkste voorspeller voor de kans op een sepsis-gerelateerde nadelige uitkomst (overlijden of IC-opname binnen 30 dagen) betrof het type contact. Deze uitkomst kwam voor bij 3,9% van de visites en slechts 0,2% van de consulten. Andere belangrijke voorspellers zijn leeftijd, instabiele vitale functies en de ingangsklachten algehele malaise, kortademigheid en koorts. Een voorspelmodel op basis van alle beschikbare gegevens resulteerde niet in voorspellingen die betrouwbaar genoeg zijn om in de dagelijkse praktijk van nut te zijn bij de (telefonische) triage van patiënten die de huisartsenpost bellen vanwege mogelijke infecties.

Aanbevelingen

  • Het identificeren van patiënten met een hoog risico op sepsis kan potentieel een belangrijke verbetering geven van de zorg aan patiënten met acute infecties. Meer gedetailleerde informatie die wordt verzameld tijdens de triage op de huisartsenpost kan mogelijk gebruikt worden om een voorspelmodel te ontwikkelen dat toegepast kan worden in de praktijk.
  • Ten tweede beveelt de onderzoeksgroep aan om verder onderzoek te doen naar de NTS, met als doel sepsis beter te herkennen.

Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Dit onderzoeksproject richtte zich op de volgende prioriteiten uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde:

  • 4.4.6 Infectieziekten: ID218 ‘Infecties: onderzoek naar voorspellers van complicaties’
  • 4.4.1 Alledaagse aandoeningen: ID227 ‘Wat zijn risicofactoren voor complicaties van veelvoorkomende infecties in de eerste lijn?’

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Background and aim Early recognition of severe infections is crucial for the prognosis. About half of the patients with sepsis contact an out-of-hours general practitioner (GP) cooperative before hospital admission, but identification of patients at risk for sepsis is difficult for GPs. Acute infections are common and on the other hand, the most severely ill patients often present with atypical symptoms without clear signs of infection. Apparently, the diagnosis of sepsis should also be considered in patients without clear signs and symptoms of an infection. Therefore, we aim to identify high-risk groups for adverse sepsis-related outcomes, by including a broad sample of patients. The results of the study can help to identify patients with an increased risk of sepsis at GP cooperatives. This could help GPs to tailor their management accordingly to avoid unnecessary referral but more importantly also avoid doctor’s delay that could endanger the prognosis of the patient. Design We will perform a retrospective cohort study, linking a large database from Nivel Primary Care Database (Nivel-PCD) with data from Dutch Hospital Data (DHD) and Basisregistratie Personen (BRP) via CBS remote access. Patients and setting Adult patients who had a medical assessment by a GP (clinic consultations or home visit) of an out-of-hours GP cooperative in 2017-2019 will be included in the study. In this three-year period we will include approximately 300.000 patients. Methods The primary outcome measure is “adverse sepsis-related outcome”, defined as ICU-admission due to infection within 72 hours or infection-related death within 30 days. To examine variables that are related to an adverse sepsis-related outcome we will perform a penalized logistic regression analysis. Candidate predictors are patient characteristics (e.g. age, gender and comorbidities) and information available at triage (e.g. time of contact, entry complaint and urgency category). Bootstrapping will be used to correct for optimism and model performance will be assessed in terms of discrimination and calibration.

Kenmerken

Projectnummer:
10060011910005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Smits
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Enkelvoudige onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

Om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisarts-geneeskunde, financieren we 7 projecten die aan de slag gaan met enkelvoudige onderzoeksvragen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.