Mobiele menu

Tailored Informed Consent - Implementatie en PIF toolbox

Samenvatting na afronding

Het doel van dit project was het maken van begrijpelijke informatie voor kinderen en jongeren die gevraagd worden om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Dit is op twee manieren gedaan:

  1. Er is een model gemaakt voor onderzoekers, zodat zij zelf begrijpelijke Proefpersoon Informatie Formulieren kunnen maken over hun eigen onderzoek. Bij dit model zitten ook veel plaatjes van bijvoorbeeld apparaten in het ziekenhuis. Het model is samen met onder andere kinderen, jongeren en ouders gemaakt, om ervoor te zorgen dat de informatie goed aansluit bij de lezers.
  2. De website www.kindenonderzoek.nl is ontwikkeld, samen met onderzoekers dr. I.M. Hein en dr. M. Staphorst, de VSOP en Stichting Kind en Ziekenhuis. Op deze website kunnen kinderen en hun ouders meer lezen over medisch-wetenschappelijk onderzoek: wat is het, hoe werkt het, wat zijn je rechten en wat zijn ervaringen van andere kinderen. Ook is hier de eerder gemaakte strip over onderzoek ‘Anne en de Groeneneuzengriep’ te vinden.
     

Samenvatting bij start

Dit project heeft als doel om jonge deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek beter te informeren.

Eerder werd samen met kinderen de strip ‘Anne en de Groeneneuzengriep’ ontwikkeld. Nu zal er samen met kinderen een model worden ontwikkeld voor een proefpersonen informatie formulier (PIF).
Ook zullen presentaties en workshops gegeven worden voor onderzoekers om de strip en model-PIF onder de aandacht te brengen. Zo worden onderzoekers ondersteund om jonge proefpersonen duidelijk en begrijpelijk te informeren.

Daarnaast wordt een online platform opgezet voor alle betrokkenen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het onderzoekscollectief ‘Kind in Onderzoek: geïnformeerd, wilsbekwaam, betrokken’ – een groep van drie onderzoekers met expertise in het betrekken van het perspectief van kinderen. Zo worden de krachten gebundeld om onderzoek beter te laten aansluiten bij het perspectief van kinderen en daarvoor praktische handvatten te geven.

Vervolgproject van: 113203006

Dit project heeft een relatie met twee andere projecten uit het 'Kind en Onderzoek' collectief: 1132032021 en 1132030061
 

Meer informatie

ZonMw Parel voor samenwerking rond kind en wetenschappelijk onderzoek

Producten

Titel: - Handleiding voor het invullen van de templates, met daarin uitleg, voorbeeldteksten en handvatten voor het schrijven van begrijpelijke tekst en gebruik van ondersteunende plaatjes
Auteur: P. Grootens-Wiegers
Titel: Template om een bespreekblad voor kinderen tot 12 jaar oud te maken
Auteur: P. Grootens-Wiegers
Titel: Online visuele database met afbeeldingen van veelvoorkomende procedures en apparaten, die gebruikt kunnen worden voor de PIF en bespreekblad:
Auteur: Irene Cécile
Link: https://irenececile.com/project/pif-database/
Titel: Template om een PIF voor 12-16 jaar te maken
Auteur: P. Grootens-Wiegers
Titel: ‘De ontwikkeling van begrijpelijke onderzoeksinformatie voor minderjarigen; Templates voor proefpersoneninformatie 12-16 en een bespreekblad <12 jaar.’
Auteur: P. Grootens, M.C. de Vries
Titel: Using children’s voice to optimize pediatric participation in medical decision-making
Auteur: Grootens-Wiegers, P., Hein, I.M., & Staphorst, M. S.
Magazine: American Journal of Bioethics

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project was het maken van begrijpelijke informatie voor kinderen en jongeren die gevraagd worden om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. We hebben dit op twee manieren gedaan: (1) Een model gemaakt voor onderzoekers, zodat zij zelf begrijpelijke Proefpersoon Informatie Formulieren kunnen maken over hun eigen onderzoek. Bij dit model zitten ook veel plaatjes van bijvoorbeeld apparaten in het ziekenhuis. Het model is samen met o.a. kinderen, jongeren en ouders gemaakt, om ervoor te zorgen dat de informatie goed aansluit bij de lezers. (2) De website www.kindenonderzoek.nl gemaakt, samen met onderzoekers Dr. I.M. Hein en Dr. M. Staphorst, de VSOP en Stichting Kind en Ziekenhuis. Op deze website kunnen kinderen en hun ouders meer lezen over medisch-wetenschappelijk onderzoek: wat is het, hoe werkt het, wat zijn je rechten, wat zijn ervaringen van andere kinderen, en de eerder gemaakte strip over onderzoek ‘Anne en de Groeneneuzengriep’. Vervolgproject van: 113203006 Dit project heeft een relatie met twee andere projecten uit het 'Kind in Onderzoek' collectief: 1132032021 en 1132030061.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1132030161
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P. Grootens-Wiegers
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center