Mobiele menu

Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg Knieartrose

Uitkomsten spelen binnen de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) al jaren een belangrijke rol bij het monitoren en optimaliseren van orthopedische zorg.

Doel

Binnen dit project werken we aan het meer expliciet maken van de kwaliteitscyclus van de NOV en het verbeteren en borgen van het gebruik van uitkomstinformatie in de verschillende kwaliteitsinstrumenten.

Werkwijze

Het project is opgedeeld in 4 onderdelen:

  1. Een inventarisatie, bedoeld om de kwaliteitscyclus van de NOV letterlijk in beeld te brengen.
  2. Uitwerking van de showcase knieartrose met verbetermogelijkheden.
  3. Een inventarisatie van goede voorbeelden van de lokale inzet van uitkomstinformatie rondom knieartrose. De input gebruiken we om de toepasbaarheid en borging van deze best practices in de kwaliteitscyclus verder uit te werken en te borgen.
  4. De ontwikkeling van de tool ‘patients like me’, waarmee zorgprofessionals uitkomstinformatie kunnen gebruiken voor het informeren van de patiënt. De tool is inzetbaar in het proces van samen beslissen.

Producten

Titel: Kwaliteit in beweging
Auteur: NOV, LROI en Kennistinstituut
Link: https://www.orthopeden.org/media/ifjge1ag/eindrapport-uz-showcase-knieartrose.pdf
Titel: Patiënten zoals ik - kunstknie
Link: https://zorgvoorbeweging.nl/patienten-zoals-ik/kunstknie/
Titel: Persbericht - Nieuwe tool met uitkomstinformatie van patiënten met een kunstknie
Link: https://www.orthopeden.org/nieuws/2023-12-21-nieuwe-tool-met-uitkomstinformatie-van-patienten-met-een-kunstknie/
Titel: Nieuw: platform patients-like-me. Tool toont resultaten van patiënten met een kunstknie
Auteur: LROI
Magazine: Landelijke Regsitratie Orthopedische Interventies - LROI 2023
Begin- en eindpagina:
Link: https://nov.foleon.com/nov-lroi/lroi-magazine-2023/
Titel: Tutorial 'Kwaliteit in beweging & tool patiënten zoals ik'
Link: https://www.youtube.com/watch?v=n5Z5uDFTI0E

Kenmerken

Projectnummer:
08590092110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G.B. Aarnoudse MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Afbeelding

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Het is belangrijk dat de principes van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium. Daarom financieren we onderzoek naar goede voorbeelden hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.