Mobiele menu

VIMP Zin in Interprofessionele Samenwerking

In het actieonderzoek ‘Zinvol samenwerken in de thuissituatie’ (hierna Zinvol Thuis genoemd) is op basis van de ervaringen van 4 interprofessionele netwerken met het samenwerken rond zingeving een interactieve blended learning (b-learning) module ontwikkeld. In zorg en welzijn is de inzet van e-learnings een gebruikelijk middel om kennis te verspreiden, maar recent onderzoek lijkt te indiceren dat blended learning net zo effectief, zo niet effectiever is. 

Doel

In het proces van actieonderzoek is het implementeren en monitoren een belangrijke vervolgstap. Dit vervolgproject biedt de mogelijkheid om de b-learning, als het ware een prototype, in andere netwerken te implementeren en de bruikbaarheid en effectiviteit te monitoren, als ook het implementatieproces. Implementatie van het prototype staat voorop, echter het zou onverantwoordelijk zijn om in het implementatieproces niet open te staan voor eventuele noodzakelijke optimalisaties van het prototype op basis van de ervaringen van de verschillende netwerken. Het beoogde doel is dan ook om de ontwikkelde interprofessionele b-learning uit het actieonderzoek Zinvol Thuis in diverse praktijksituaties te verspreiden en te implementeren, de impact hiervan te monitoren met de focus op interdisciplinaire samenwerking en organisatorische inbedding. 

Aanpak/werkwijze

Om het gestelde doel te bereiken is het van belang om een heel aantal netwerken uit te nodigen en te includeren die de b-learning als interventie willen gaan inzetten binnen de samenwerking. De impact van het doorlopen van de interactieve b-learning monitoren we bij deelnemende netwerken met een kwantitatief meetinstrument. Alle netwerken kunnen een beroep doen op 2 ervaringsdeskundige consultants die als kartrekker in het oorspronkelijk actieonderzoek dit proces hebben begeleid bij netwerken. Om de bruikbaarheid van het prototype zelf ook te monitoren en deze te kunnen optimaliseren volgen we 2 netwerken intensiever om 2 cases te kunnen beschrijven van het implementatieproces en de test van het prototype te kunnen evalueren. Het prototype is contextsensitief ontwikkeld, vandaar dat 1 netwerk in de eerder betrokken regio en 1 netwerk in een compleet andere regio intensiever worden gevolgd.

Samenwerkingspartners

In dit project werken we samen met de Centra voor Levensvragen in de regio’s ‘Delft/Haaglanden’ en ‘Gelderland: Noord West Veluwe’. 

Verwachte resultaten

Het prototype is getest en beschikbaar voor alle professionals in Nederland. Hoe meer netwerken deelnemen hoe groter het bewijs is voor deze interventie. De netwerken die deelnemen maken allemaal een begin met het interprofessioneel samenwerken rond zingeving, dat direct effect heeft op de beoogde eind doelgroep: mensen thuis die zorg voor zingeving nodig hebben.

Vervolg

Dit is een vervolgproject op het actieonderzoek ‘Zinvol samenwerken in de thuissituatie’

Kenmerken

Projectnummer:
10050042320005
Looptijd: 63%
Looptijd: 63 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A Damsma
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Viaa
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.