Mobiele menu

VIMP Zinvol implementeren in de context van zorg voor zingeving thuis

Zingeving en geestelijke verzorging is van groot maatschappelijk belang. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van materialen die zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie bevorderen in de actieonderzoeken. Tot nu toe is er weinig tijd geweest om deze materialen duurzaam te verspreiden. Dergelijke verspreiding vraagt om een benadering die aansluit bij de behoeften van de aanbieders en ontvangers van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Doel

Met ons overkoepelende implementatieproject Zingeving en Geestelijke verzorging verspreiden we de resultaten uit actieonderzoeken zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Dit doen we door het ontwikkelen van een duurzaam netwerk en methode, waarmee betekenisvolle zingeving en geestelijke verzorging thuis landelijk het welzijn van mensen bevordert.

Aanpak/werkwijze

We begeleiden vanuit een leerhub de geleerde lessen uit de praktijk waarbij we wetenschappelijke kennis en technieken integreren. Op basis hiervan ontwikkelen we een methode voor verspreiding en leggen we dit vast in proceshandleidingen. Dit om toe te kunnen werken naar een landelijk netwerk van organisaties om materialen voor zingeving en geestelijke verzorging thuis te verspreiden.

Samenwerkingspartners

De projectgroep bestaat uit de VU Amsterdam, hogeschool VIAA, het Nederlands Implementatie Collectief, de Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen, Vereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ) en de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging.

De leerhub vormt de kern van het project: deze bestaat uit de projectleiders en (geselecteerde) deelnemers van de Verspreiding en Implementatie Impulsen (VIMPs). Binnen iedere VIMP wijzen we 1 of meerdere aandachtsfunctionarissen aan die het perspectief van de ‘ontvangende partij’ inbrengt. Dit is bijvoorbeeld een (coördinerend) geestelijk verzorger van een Centrum voor Levensvragen, een manager van een huisartsenpost, teamleider van een thuiszorgteam of een beleidsadviseur van een gemeente.

Verwachte resultaten

We leveren de volgende resultaten op:

  • een landelijke leerhub, die de VIMPs volgt, inspireert, adviseert en evalueert bij de implementatie van inzichten en materialen
  • monitoring en facilitatie van het implementatieproces per thema, per doelgroep en per stakeholder
  • overstijgende implementatiekennis
  • voorbereiding van een duurzame borging voor het implementatienetwerk

Kenmerken

Projectnummer:
10050042310002
Looptijd: 42%
Looptijd: 42 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. G. Blaauwendraad
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam