Mobiele menu

ZM.Doc (NURSE-CC 2.0 Exploring, implementing and documenting the use of Self-Management Support tools in diverse nursing practices)

Projectomschrijving

Het toenemend aantal chronische patiënten leidt tot een toenemende vraag naar zelfmanagementondersteuning (ZMO). ZMO is een kerntaak van de verpleegkundige. In het onderzoeksprogramma NURSE-CC is geconstateerd dat (student)verpleegkundigen het bieden van ZMO moeilijk vinden en de juiste competenties veelal ontbreken.  NURSE-CC 2.0 richt zich op herontwerpen en implementeren van instrumenten voor ZMO om een open communicatie met de patiënt op een gestructureerde wijze ondersteunen. De doelgroep bestaat uit chronische patiënten met diverse sociaal-culturele en sociaal-economische achtergronden. Het einddoel is om (student) verpleegkundigen te ontwikkelen tot bekwame professionals die patiënten de gewenste ZM-ondersteuning bieden.

Methoden 

  1. Evaluatie van het testen, aanpassen en op kleine schaal implementeren van ZMO-instrumenten bij chronische patiënten. 
  2. Effect meten van het gebruik van ZMO-instrumenten op a) verpleegkundige competenties, en b) systematische en transparante verpleegkundige ZMO-documentatie.
Afbeelding
Wilma van Gent en Susanne van Hooft

ZM.Doc-projectleider Susanne van Hooft en verpleegkundig reumaconsulent Wilma van Gent vertellen in een interview meer over hun onderzoek naar het gebruik van 2 instrumenten voor zelfmanagementondersteuning in de praktijk.

> lees het interview

Producten

Titel: Zelfmanagement en zelfredzaamheid ondersteunen: doen en laten.
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: Experiences with a nurse-led self-management support intervention for people with chronic conditions. A mixed-methods approach.
Auteur: Van Staa, A.L., Been-Dahmen, J.M.J., van der Stege, H.A., Beck, D., Tielen, M., van Buren, M., Braat, C., Massey, E.M., Oldenmenger, W.H., Ista, E.
Titel: Zelfmanagement: doen en laten voor de professional.
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: ZM-Doc: Handreiking voor dossiervoering bij zelfmanagementondersteuning.
Auteur: Van Hooft, S.M., Stege, H.A. van der.
Titel: Aan de slag met ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie.
Auteur: Van Staa, A.L., Mies, L.
Titel: De patiënt op maat informeren en ondersteunen op het moment dat daar behoefte aan is: hoe doe je dat?
Auteur: Van Staa, A.L., S. Bloem.
Titel: Ondersteunen van zelfmanagement.
Auteur: Van Hooft, S. M.
Titel: Ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie: uitdaging voor de verpleegkundig specialist/ PA
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: ZM-Doc Zelfmanagementondersteuning en documentatie.
Auteur: Witkamp E., van Hooft S.M., Senhaji H., Becqué Y., Koning M., van Staa A.L., Dekker-van Doorn C.
Titel: Providing nurse-led self-management support: From Research to Action and Reflection.
Auteur: Van Staa, A.L., Been – Dahmen, J., ter Maten-Speksnijder, A., van Hooft, S., Massey, E., Ista, E.
Titel: Ondersteunen van zelfmanagement , kern van verpleging maar hoe doe je dat?
Auteur: van Hooft, S. M.
Titel: Ondersteunen van zelfmanagement, dat doen we toch al lang?
Auteur: Van Hooft, S. M.
Titel: NURSE-CC: Praktische producten voor zelfmanagementondersteuning.
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: Four Profiles of Informal Caregivers who Provide Care to Patients at Home at the End of Life.
Auteur: Bijnsdorp F.M., Pasman H.R., Boot C.R.L., van Hooft S.M., van Staa A., Francke A.L.
Titel: Valkuilen bij zelfmanagementondersteuning
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Platform Zelfmanagement in het kader van de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Titel: Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam i.s.m. Vilans
Link: http://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement.html
Titel: Animatie over gebruik Zelfmanagement Web
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9hl8nk0lp9g&feature=youtu.be
Titel: De verpleegkundige verslaglegging van zelfmanagement.
Auteur: Feteris, K.
Titel: Zelfmanagement. Dat doe je samen.
Auteur: Blondé, S
Titel: ‘Samen Beslissen’ tijdens het verpleegkundige consult met de reumapatiënt. Kwalitatief onderzoek naar gedeelde besluitvorming in de spreekkamer van de reumaverpleegkundige.
Auteur: Van Koppen, F.
Titel: De patiënt in de hoofdrol. Onderzoek naar het Zelfmanagement Web.
Auteur: Molendijk, A
Titel: De behoeften en verwachtingen van patiënten bij een follow-up consult met de reumaverpleegkundige. Het Value Based Care programma op de polikliniek Reumatologie.
Auteur: Heilijgers, R
Titel: Vlog Nursing Delta
Auteur: Hogeschool Rotterdam, ErasmusMC Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DenpaPDHPo0
Titel: Vlog Zelfmanagement Web
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KoEr-lZ2IBk
Titel: Vlog ZM-Doc
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=16zy4E9zRv4
Titel: EAPC Abstracts
Auteur: Bijnsdorp F.M., Pasman H.R., Boot C.R.L., van Hooft S.M., van Staa A., Francke A.L.
Magazine: SAGE Open
Titel: Experiences with a nurse-led self-management support intervention for people with chronic conditions; a mixed-methods approach
Auteur: van Staa, AnneLoes, Been-Dahmen, Janet, van der Stege, Heleen, Beck, Denise, Tielen, Mirjam, van Buren, Marleen, Braat, Cora, Massey, Emma, Oldenmenger, Wendy, Ista, Erwin
Magazine: BMC Nursing
Titel: Gesprekshulpmiddel voor beter zelfmanagement
Auteur: van Hooft, Susanne, Been-Dahmen, Janet, Becqué, Yvonne, Witkamp, Erica, van Staa, Anneloes
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s41184-020-0815-5
Titel: Verpleegkundige zorgverlening op de poli Reumatologie.
Auteur: Ter Maten, A., & Voorneveld, H.
Magazine: Nederlands tijdschrift voor Reumatologie
Titel: Nursing Delta
Auteur: Hogeschool Rotterdam, ErasmusMC Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam
Link: https://www.vitaledelta.nl/nursing-delta/
Titel: Handreiking Zorgverslaglegging bij zelfmanagementondersteuning
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Verslagen


Eindverslag

ZM-Doc (Zelfmanagement en Documentatie) / NURSE-CC 2.0 van Hogeschool Rotterdam was een vervolg op het onderzoeksprogramma NURSE-CC. De doelstellingen waren 1) het implementeren van een gesprekshulpmiddel voor zelfmanagementondersteuning in verschillende settings en de bruikbaarheid hiervan te evalueren en 2) het gebruik van het gesprekshulpmiddel te koppelen aan de verpleegkundige verslaglegging om zo de (inter)professionele communicatie te verbeteren.
In drie instellingen werden gesprekshulpmiddelen (Zelfmanagement Web en ZelfredzaamheidsRadar) geïmplementeerd. Verpleegkundigen rapporteren weinig over wat zij doen aan zelfmanagementondersteuning of over de voorkeuren van patiënten.
Het gebruiken van een hulpmiddel om met patiënten te bespreken wat zij belangrijk vinden en welke doelen zij willen stellen lijkt eenvoudiger in een poliklinische setting dan op een verblijfsafdeling geïmplementeerd te kunnen worden. Voorwaarden voor succesvolle implementatie lijken multidisciplinaire afspraken, een veilige cultuur waarin geëxperimenteerd kan worden en de aanwezigheid van verpleegkundigen die een bepaalde mate van verpleegkundig leiderschap tonen.

Samenvatting van de aanvraag

SUMMARY The rise in chronic diseases demands collaborative patient-centred care with facilitating patients’ self-management (SM) as key component. Providing Self-Management Support (SMS) is a core element of nursing care. The diversity in cultural and socio-economical backgrounds of chronic patients requires nurses to tailor SMS. However, research showed a gap between feeling competent and actual provision of SMS. This project focuses on adaptation and implementation of SMS-tools for open guided patient-nurse communication in a variety of settings. The aims are to evaluate: 1) the testing, adaptation, and small-scale implementation of SMS tools for guided and open patient-nurse communication about patient needs and/or collaborative goal setting in various care-settings with chronic patients with diverse cultural and socio-economical backgrounds 2) the effects of using SMS tools on (student)nurse SMS-competences 3) the effects of using SMS tools on systematic and transparent nursing SMS-documentation. The ultimate goal is to equip (student) nurses with adequate competences to provide tailored SMS, act as change agents, and practice evidence-based care This project reinforces and strengthens the regional nursing research infrastructure. RESEARCH QUESTIONS and METHODS The three research questions correspond with three different studies with different research methods. The research design is exploratory, practice-oriented and participative, using quantitative and qualitative methods. RQ I) What are the experiences in the different learning communities with testing, adaptation, and small-scale implementation of a tailored SMS tool for guided and open patient-nurse communication about patient needs and/or collaborative goal setting? METHOD. Predominantly qualitative including, interviews, gathering/analyzing self-reported data on the SMS-process, and team meetings, using the Adaptive Design principles. RQ II) How do nurse competences related to SMS change over time in the learning communities after the implementation of the selected SMS tool(s)? METHOD. A before/after measurement of the effect of using an SMS-tool on nursing SMS-competencies by the SEPSS-36 (Self-efficacy and performance) questionnaire. (student)nurses fill out the questionnaire before and after implementation of the SMS-tool. RQ III) How does documentation of SMS change after the implementation of the selected SMS tool(s)? METHOD. Before/after study, evaluating the effect of implementation of an SMS-tool on nursing documentation (SMS nursing process), using the D-Catch instrument. The D-Catch measures the quality and the quantity of five parts of nursing documentation: 1) nursing diagnoses, 2) planned outcomes of care, 3) interventions, 4) evaluations and 5) recording of the nursing care process. SETTINGS The project includes 4 different learning communities, representing different settings; hospital, home and rehabilitation care, where (student)nurses of different educational levels (level 4 = mbo-V and 5 = hbo-V), educators, researchers, and practitioners collaborate. INTERVENTION SMS-tools e.g. the Zelfredzaamheidsradar or the SMSWeb that support an open patient-nurse communication about patients’ needs, motivation and preferences are tested and implemented (small scale) within various care settings. The chosen SMS-tool will be evaluated on usability and adaptability by (student)nurses and patient representatives from that setting. PHASE 1 Orientation and selection of the intervention in the learning communities and exploring the current situation (M1-M8). This includes: a) literature study on SMS-tools and on nursing documentation of SMS, b) evaluation of nursing SMS-competencies and of documentation of the SMS nursing process c) selection and first adaptation of the SMS-tool(s) by a small team representing the local setting. Staff nurses and managers will be informed in a meeting. DELIVERABLES 1) Network meeting to present the results of the 1st phase 2) Publication in (international) nursing journal/Kennisplein Chronische Zorg PHASE 2: Small scale testing and adaptation of the SMS-tool (M9-M19) (Student)nurses receive a brief training on the use of the selected SMS-tool and provide feedback on daily use of the SMS-tool. In iterative steps the SMS-tool will be adapted to make it effective in that specific setting. DELIVERABLES 1) Network meeting to present the results of the 2nd phase 2) Publication in (international) nursing journal/Kennisplein Chronische Zorg 3) Training developed by Vilans and Van Kleef Institute PHASE 3: Second evaluation of nurse SMS-competences and documentation of the SMS nursing process (M19-M24) The research team will execute the 2nd measurement of SMS-nursing competences, student nurses will screen patient records on SMS-documentation. DELIVERABLES 1) Network meeting to present the final results 2) Publications in (inter)national nursing journals/Kennisplein Chronische Zorg 3) Further integration of SMS-competences in NURSING2020 curricula

Kenmerken

Projectnummer:
520003002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.M. van Hooft
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam