Mobiele menu

ZM.Doc (NURSE-CC 2.0 Exploring, implementing and documenting the use of Self-Management Support tools in diverse nursing practices)

Het toenemend aantal chronische patiënten leidt tot een toenemende vraag naar zelfmanagementondersteuning (ZMO). ZMO is een kerntaak van de verpleegkundige. In het onderzoeksprogramma NURSE-CC is geconstateerd dat (student)verpleegkundigen het bieden van ZMO moeilijk vinden en de juiste competenties veelal ontbreken.  NURSE-CC 2.0 richt zich op herontwerpen en implementeren van instrumenten voor ZMO om een open communicatie met de patiënt op een gestructureerde wijze ondersteunen. De doelgroep bestaat uit chronische patiënten met diverse sociaal-culturele en sociaal-economische achtergronden. Het einddoel is om (student) verpleegkundigen te ontwikkelen tot bekwame professionals die patiënten de gewenste ZM-ondersteuning bieden.

Methoden 

  1. Evaluatie van het testen, aanpassen en op kleine schaal implementeren van ZMO-instrumenten bij chronische patiënten. 
  2. Effect meten van het gebruik van ZMO-instrumenten op a) verpleegkundige competenties, en b) systematische en transparante verpleegkundige ZMO-documentatie.
Afbeelding
Wilma van Gent en Susanne van Hooft

ZM.Doc-projectleider Susanne van Hooft en verpleegkundig reumaconsulent Wilma van Gent vertellen in een interview meer over hun onderzoek naar het gebruik van 2 instrumenten voor zelfmanagementondersteuning in de praktijk.

> lees het interview

Producten

Titel: Zelfmanagement en zelfredzaamheid ondersteunen: doen en laten.
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: Experiences with a nurse-led self-management support intervention for people with chronic conditions. A mixed-methods approach.
Auteur: Van Staa, A.L., Been-Dahmen, J.M.J., van der Stege, H.A., Beck, D., Tielen, M., van Buren, M., Braat, C., Massey, E.M., Oldenmenger, W.H., Ista, E.
Titel: Zelfmanagement: doen en laten voor de professional.
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: ZM-Doc: Handreiking voor dossiervoering bij zelfmanagementondersteuning.
Auteur: Van Hooft, S.M., Stege, H.A. van der.
Titel: Aan de slag met ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie.
Auteur: Van Staa, A.L., Mies, L.
Titel: De patiënt op maat informeren en ondersteunen op het moment dat daar behoefte aan is: hoe doe je dat?
Auteur: Van Staa, A.L., S. Bloem.
Titel: Ondersteunen van zelfmanagement.
Auteur: Van Hooft, S. M.
Titel: Ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie: uitdaging voor de verpleegkundig specialist/ PA
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: ZM-Doc Zelfmanagementondersteuning en documentatie.
Auteur: Witkamp E., van Hooft S.M., Senhaji H., Becqué Y., Koning M., van Staa A.L., Dekker-van Doorn C.
Titel: Providing nurse-led self-management support: From Research to Action and Reflection.
Auteur: Van Staa, A.L., Been – Dahmen, J., ter Maten-Speksnijder, A., van Hooft, S., Massey, E., Ista, E.
Titel: Ondersteunen van zelfmanagement , kern van verpleging maar hoe doe je dat?
Auteur: van Hooft, S. M.
Titel: Ondersteunen van zelfmanagement, dat doen we toch al lang?
Auteur: Van Hooft, S. M.
Titel: NURSE-CC: Praktische producten voor zelfmanagementondersteuning.
Auteur: Van Staa, A.L.
Titel: Four Profiles of Informal Caregivers who Provide Care to Patients at Home at the End of Life.
Auteur: Bijnsdorp F.M., Pasman H.R., Boot C.R.L., van Hooft S.M., van Staa A., Francke A.L.
Titel: Valkuilen bij zelfmanagementondersteuning
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Platform Zelfmanagement in het kader van de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Titel: Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam i.s.m. Vilans
Link: http://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement.html
Titel: Animatie over gebruik Zelfmanagement Web
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9hl8nk0lp9g&feature=youtu.be
Titel: De verpleegkundige verslaglegging van zelfmanagement.
Auteur: Feteris, K.
Titel: Zelfmanagement. Dat doe je samen.
Auteur: Blondé, S
Titel: ‘Samen Beslissen’ tijdens het verpleegkundige consult met de reumapatiënt. Kwalitatief onderzoek naar gedeelde besluitvorming in de spreekkamer van de reumaverpleegkundige.
Auteur: Van Koppen, F.
Titel: De patiënt in de hoofdrol. Onderzoek naar het Zelfmanagement Web.
Auteur: Molendijk, A
Titel: De behoeften en verwachtingen van patiënten bij een follow-up consult met de reumaverpleegkundige. Het Value Based Care programma op de polikliniek Reumatologie.
Auteur: Heilijgers, R
Titel: Vlog Nursing Delta
Auteur: Hogeschool Rotterdam, ErasmusMC Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DenpaPDHPo0
Titel: Vlog Zelfmanagement Web
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KoEr-lZ2IBk
Titel: Vlog ZM-Doc
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Link: https://www.youtube.com/watch?v=16zy4E9zRv4
Titel: EAPC Abstracts
Auteur: Bijnsdorp F.M., Pasman H.R., Boot C.R.L., van Hooft S.M., van Staa A., Francke A.L.
Magazine: SAGE Open
Titel: Experiences with a nurse-led self-management support intervention for people with chronic conditions; a mixed-methods approach
Auteur: van Staa, AnneLoes, Been-Dahmen, Janet, van der Stege, Heleen, Beck, Denise, Tielen, Mirjam, van Buren, Marleen, Braat, Cora, Massey, Emma, Oldenmenger, Wendy, Ista, Erwin
Magazine: BMC Nursing
Titel: Gesprekshulpmiddel voor beter zelfmanagement
Auteur: van Hooft, Susanne, Been-Dahmen, Janet, Becqué, Yvonne, Witkamp, Erica, van Staa, Anneloes
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s41184-020-0815-5
Titel: Verpleegkundige zorgverlening op de poli Reumatologie.
Auteur: Ter Maten, A., & Voorneveld, H.
Magazine: Nederlands tijdschrift voor Reumatologie
Titel: Nursing Delta
Auteur: Hogeschool Rotterdam, ErasmusMC Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam
Link: https://www.vitaledelta.nl/nursing-delta/
Titel: Handreiking Zorgverslaglegging bij zelfmanagementondersteuning
Auteur: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Verslagen


Eindverslag

ZM-Doc (Zelfmanagement en Documentatie) / NURSE-CC 2.0 van Hogeschool Rotterdam was een vervolg op het onderzoeksprogramma NURSE-CC. De doelstellingen waren 1) het implementeren van een gesprekshulpmiddel voor zelfmanagementondersteuning in verschillende settings en de bruikbaarheid hiervan te evalueren en 2) het gebruik van het gesprekshulpmiddel te koppelen aan de verpleegkundige verslaglegging om zo de (inter)professionele communicatie te verbeteren.
In drie instellingen werden gesprekshulpmiddelen (Zelfmanagement Web en ZelfredzaamheidsRadar) geïmplementeerd. Verpleegkundigen rapporteren weinig over wat zij doen aan zelfmanagementondersteuning of over de voorkeuren van patiënten.
Het gebruiken van een hulpmiddel om met patiënten te bespreken wat zij belangrijk vinden en welke doelen zij willen stellen lijkt eenvoudiger in een poliklinische setting dan op een verblijfsafdeling geïmplementeerd te kunnen worden. Voorwaarden voor succesvolle implementatie lijken multidisciplinaire afspraken, een veilige cultuur waarin geëxperimenteerd kan worden en de aanwezigheid van verpleegkundigen die een bepaalde mate van verpleegkundig leiderschap tonen.

Kenmerken

Projectnummer:
520003002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.M. van Hooft
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam