Mobiele menu

Zorg op afstand voor patiënten met psoriasis en constitutioneel eczeem die biologicals of andere systematische medicatie gebruiken

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben psoriasis of constitutioneel eczeem. Dit zijn chronische huidaandoeningen waarvoor patiënten vanaf de diagnose vaak hun leven lang zorg krijgen. Een deel van de patiënten wordt behandeld met biologicals of andere systemische medicatie. Deze patiënten krijgen intensieve begeleiding en bezoeken gemiddeld elke 3 tot 6 maanden de polikliniek van een ziekenhuis. Tijdens de coronacrisis is deze zorg grotendeels aangepast naar ‘zorg-op-afstand’. Deze noodgedwongen maatregel heeft belangrijke inzichten gegeven inde mogelijkheden van zorg op afstand bij deze specifieke patiëntenpopulatie.

Doel

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, onderzoekers van het Radboudumc, Psoriasispatiënten Nederland en de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem denken dat een gedeelte van de zorg blijvend op afstand kan worden aangeboden. Dermatologen, patiënten en onderzoekers voeren daarom gezamenlijk een inventarisatie uit naar de mogelijkheden van digitale consultatie, door het evalueren van ervaringen en data tijdens de coronacrisis.

Werkwijze

Om te achterhalen wat reeds beschreven gunstige of ongunstige effecten zijn van zorg-op-afstand in dermatologie vormt een systematisch literatuuronderzoek het startpunt. Met enquêtes en interviews brengen we daarna in kaart hoe dermatologen en patiënten met psoriasis en constitutioneel eczeem de zorg op afstand hebben ervaren ten opzichte van face-tot face zorg. Wij vragen hierbij ook uit wat (rand)voorwaarden zouden moeten zijn voor hoogkwalitatieve en veilige zorg op afstand, rekening houdend met subgroepen patiënten zoals ouderen en laaggeletterden. Door  data-analyses onderzoeken we het volume van afstandszorg tijdens de coronacrisis, en de invloed van afstandszorg op ziekteactiviteit en veiligheid. We berekenen daarnaast de potentiële impact van zorg op afstand op vermindering van CO2-emissie, mobiliteit en kosten. De resultaten van de verschillende onderdelen vormen de basis voor een aanpassing van de richtlijnen en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Voor de richtlijn Psoriasis en de richtlijn Constitutioneel eczeem voegen we een extra module toe met adviezen voor hoogkwalitatieve en veilige zorg op afstand.

Producten

Titel: Heeft zorg op afstand toekomst?
Auteur: Ilse beemsterboer (tekst), interview met A. van Enst (hoofdaanvrager)
Magazine: GAAF! (kwartaaluitgave van de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem)
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.vmce.nl/tags/22.html
Titel: Zorg op Afstand
Auteur: Tekst J van der Zon, interview met J van den Reek
Magazine: Psoriasis
Link: https://psoriasispatientennederland.nl/
Titel: Zorg op afstand is eigenlijk zorg dichtbij (huis)
Auteur: Daniel Dresden (tekst), interview met JvdReek, AvEnst
Magazine: Mednet
Link: https://www.mednet.nl/nieuws/zorg-op-afstand-is-eigenlijk-zorg-dichtbij-huis/
Titel: Zorg op Afstand in de Dermatologie
Auteur: J van den Reek, W van Enst
Magazine: Tijdschrift voor Human Factors
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.humanfactors.nl/tijdschrift
Titel: Richtlijnmodule 'Zorg op Afstand' in Nederlandse Psoriasis Richtlijn
Link: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/psoriasis/zorg_op_afstand_bij_psoriasis_of_constitutioneel_eczeem.html

Kenmerken

Projectnummer:
516012525
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M.P.A. van den Reek MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Afbeelding

Zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.