Mobiele menu

EMBOSS: reach and Effect of a person-centred integrated-care approach for chronic diseases and MultimorBidity in patients of low sOcio- economic StatuS in general practice

Projectomschrijving

EMBOSS: bereik en effecten van persoonsgerichte en integrale zorg voor mensen met chronische aandoeningen of multimorbiditeit en lage sociaal economische status in de huisartspraktijk

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) lijden vaker aan (meerdere) chronische ziekten. Ook hebben zij vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. De huidige chronische zorg in de huisartspraktijk richt zich op het verminderen van ziektelast door medicatie, controles en leefstijladviezen. De zorg sluit echter onvoldoende aan bij de specifieke problemen en behoeftes van mensen met lage SES.

Doel

Het doel is de ontwikkeling van een persoonsgerichte en integrale aanpak, specifiek voor mensen met lage SES, waarin de patiënt centraal staat en niet de ziekte. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van gezondheidsachterstanden, het vergroten van de handelingsmogelijkheden van huisartsen en aan het beter laten aansluiten van leefstijladviezen bij deze kwetsbare groep.

Samenwerking

In dit EMBOSS-project werken het Radboudumc, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen samen met patiënten en zorgverleners uit verschillende regio's.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) lijden vaker dan anderen aan chronische ziekten zoals diabetes, COPD, hartvaatziekten en hebben vaker meerdere ziekten tegelijk (multimorbiditeit). De uitkomsten van zorg zijn bij hen slechter. Zij hebben vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. Huidige interventies voor mensen met chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk richten zich op het verminderen van ziektelast door medicatie, controles en leefstijladviezen. Deze interventies sluiten echter onvoldoende aan bij de specifieke problemen en behoeftes van mensen met lage SES. Een persoonsgerichte en integrale benadering kan beter passen bij deze doelgroep, mits zij betrokken wordt bij de ontwikkeling, het testen en de evaluatie. Bij een persoonsgerichte en integrale benadering staat de patiënt centraal en niet de ziekte. Samen met de patiënt wordt besproken welke problemen voor de patiënt het belangrijkste zijn en welke ondersteuning nodig is om deze problemen aan te pakken. Bij de ontwikkeling van een dergelijke interventie dient ook voldoende rekening te worden gehouden met randvoorwaarden, zoals specifieke scholing van kennis en vaardigheden bij de betrokken zorgverleners. In het EMBOSS project ontwikkelen wij in samenwerking met patiënten en drie regionale zorggroepen een persoonsgerichte en integrale aanpak specifiek voor mensen met lage SES. Ook besteden wij ruim aandacht aan bijbehorende materialen en scholing. Deze aanpak zullen wij vervolgens testen en evalueren op effecten. Deze studie draagt zo bij aan het verminderen van gezondheidsachterstanden in deze kwetsbare groep, aan het vergroten van de handelingsmogelijkheden van huisartsen bij een diverser wordende patiëntenpopulatie en aan het beter laten aansluiten van leefstijladviezen bij mensen met lage SES. People of low socioeconomic status (SES) more often than others suffer from chronic diseases like diabetes mellitus, COPD, or coronary diseases. Compared to others they more often have to deal with multiple diseases (multimorbidity) and they experience worse health outcomes. Their health literacy is often low. Current chronic disease management programmes focus on reducing the burden of a single disease by prescribing medication, protocoled monitoring routines, or lifestyle advice. However, the effectiveness of these interventions is low in people with low SES, as they insufficiently take into account the specific problems and needs of this (multimorbid) population. A person-centred and integrated-care approach, that puts the patient at the centre of care instead of the disease and in which care is tailored to the individual patient with chronic disease(s), seems to be more appropriate, but only when low SES people are closely involved in the development, testing, and evaluation of such an approach. Also, certain preconditions should be met, such as training of specific knowledge and skills of the healthcare professionals involved. In the EMBOSS project, we will develop, test, evaluate, and implement a person-centred integrated-care approach for and in close collaboration with people with low SES who have one or more chronic diseases. Thus, this study will have the potential to reducing health disparities in this group, to broadening the action perspectives of general practitioners and practice nurses for an increasing diverse patient population and to a better fit of lifestyle interventions in people of low SES.

Kenmerken

Projectnummer:
10060022010002
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E. Bischoff PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Complexe onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. Dit project is daar één van.