Mobiele menu

EMBOSS: reach and Effect of a person-centred integrated-care approach for chronic diseases and MultimorBidity in patients of low sOcio- economic StatuS in general practice

EMBOSS: bereik en effecten van persoonsgerichte en integrale zorg voor mensen met chronische aandoeningen of multimorbiditeit en lage sociaal economische status in de huisartspraktijk

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) lijden vaker aan (meerdere) chronische ziekten. Ook hebben zij vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. De huidige chronische zorg in de huisartspraktijk richt zich op het verminderen van ziektelast door medicatie, controles en leefstijladviezen. De zorg sluit echter onvoldoende aan bij de specifieke problemen en behoeftes van mensen met lage SES.

Doel

Het doel is de ontwikkeling van een persoonsgerichte en integrale aanpak, specifiek voor mensen met lage SES, waarin de patiënt centraal staat en niet de ziekte. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van gezondheidsachterstanden, het vergroten van de handelingsmogelijkheden van huisartsen en aan het beter laten aansluiten van leefstijladviezen bij deze kwetsbare groep.

Samenwerking

In dit EMBOSS-project werken het Radboudumc, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen samen met patiënten en zorgverleners uit verschillende regio's.

Producten

Titel: European Forum for Primary Care annual conference Barcelona (primary care). Titel presentatie Person-centred integrated care for people of low socio-economic status with chronic diseases and multimorbidity.
Auteur: Hester van Bommel
Titel: Masterclass Samenwerking in de wijk (Netwerk Gezondheidscentra Zuid Nederland) i.s.m. Regionale Huisartsenorganisatie HGE. Titel presentatie: Persoonsgerichte en integrale zorg voor iedereen, werkwijze EMBOSS
Auteur: Hester van Bommel
Titel: European General Practice Reseach Netwerk (EGPRN) annual conference Split 2023. Title presentation: Cocreating a person-centred integrated care for people of low socio-economic status.
Auteur: Hester van Bommel
Titel: Webinar Week van de Gezondheidsverschillen, Pharos. Titel presentatie: Inspiratie voor een integrale & persoonsgerichte aanpak in de eerste lijn
Auteur: Hester van Bommel
Titel: Symposium ‘Iedereen telt: inclusieve zorg, onderwijs en onderzoek’. Radboudumc. Titel presentatie: Persoonsgerichte en integrale zorg voor iedereen: Lessen uit het EMBOSS project
Auteur: Hester van Bommel, Erik Bischoff, Rob Weijers.
Titel: NHG Congres 2024. Workshop Persoonsgerichte zorg voor mensen met een chronische ziekte en lage SES.
Auteur: Hester van Bommel, Erik Bischoff en Rob Weijers

Kenmerken

Projectnummer:
10060022010002
Looptijd: 77%
Looptijd: 77 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E. Bischoff PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Complexe onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. Dit project is daar één van.