Mobiele menu

FRIDAY: acute care organization problems of older patients in primary care

FRIDAY: Dokter, zo kunnen we het weekend niet in!

Regelmatig roepen mantelzorgers van thuiswonende ouderen de hulp van de huisarts in omdat het thuis niet meer gaat. Bij deze acute zorgproblemen blijkt vaak dat er meer en ándere zorg nodig is. Deze situatie is stressvol voor alle betrokkenen, er is weinig tijd en rust, en dus is het lastig een goede
oplossing te regelen . Daarom is deze acute hulpvraag voor zorgproblemen van ouderen voor iedereen een ongewenste situatie. Toch is hierover nog weinig bekend.

Doel en werkwijze

In dit project brengen we in huisartspraktijken en huisartsenposten deze acute zorgproblematiek nader in kaart (werkpakket 1). Een aantal recente casussen van acute zorgproblemen worden met betrokkenen diepgaand besproken (werkpakket 2). In routinezorgdata gaan we na óf, en hoe, de zorgproblematiek eerder kan worden opgemerkt (werkpakket 3).

Verwacht resultaat

De kennis van dit project draagt, onder meer via nieuw te ontwikkelen onderwijs (werkpakket 4), bij aan een betere proactieve zorg voor ouderen in de eerste lijn.

Kenmerken

Projectnummer:
08391052120003
Looptijd: 15%
Looptijd: 15 %
2023
2029
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.K.E. Poortvliet MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto’s

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.